.

 


 زيارت امام حسين عليه السلام از راه دور

سدير گويد:

امام صادق عليه السلام به من فرمود:

اى سدير! هر روز به زيارت قبر امام حسين عليه السلام مى‏روى؟

گفتم: نه، فدايت شوم.

فرمود: چه جفايى مى‏كنى، آيا در هر ماه زيارت مى‏كنى؟

گفتم: نه.

فرمود: در هر سال يك بار به زيارت مى‏روى؟

گفتم: به همين گونه است.

فرمود: اى سدير! چقدر نسبت به امام حسين عليه السلام روى گردان و بى‏اعتنا هستيد؟! آيا نمى‏دانى كه خداى تعالى را هزار هزار فرشته گرد آلود و موى پريشان است كه بر حسين عليه السلام مى‏گريند. و پيوسته زيارت مى‏كنند و خسته نمى‏شوند

چه مى‏شود كه تو هفته‏اى پنج بار و يا هر روز به زيارت امام حسين عليه السلام بروى؟

گفتم: فدايت شوم ميان من و قبر او فرسخها فاصله است.

فرمود: بر بام خانه برو، و به جانب راست و چپ بنگر، و سپس سر خود را به سوى آسمان كن، و پس از آن به سوى قبر آن حضرت توجه كن و بگو:

 «السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك و رحمة الله و بركاته» در اين صورت، اين عمل، براى تو يك زيارت محسوب خواهد شد، و هر زيارتى ثواب يك حج و يك عمره دارد.

پس از آن من، در هر ماه، گاهى بيست بار اين كار را انجام مى‏دادم

گلچين صدوق، ج‏1، ص: 100و101