گوناگون

در محضر حضرت آیت الله خامنه ای...

در محضر حضرت آيت الله خامنه اي

آنچه مهم است این است که طلبه‌ى دین، عالم دین و روحانى ، وظیفه‌ى خودش را در هر برهه‌اى از زمان تشخیص بدهد. اگر وظیفه تشخیص داده نشد، علم و تقوا و مانند اینها به درد نمیخورد؛ یعنى بجا مصرف نمیشود

 

در محضر امام رئوف...
کرامات و معجزات

آنچه در وهم ناید

سقاخانه رضوی

علمای جرعه نوش رضوی

 چشمان ولایت