.

گنجینه دعا جلسه 6
گنجینه دعا جلسه 6
گاهي انسان دارايي و موجودي مختلف و فراواني دارد امّا هيچ كدام مانع وصل به حق نيستند و چه بسا در مسير رشد و كمال و پيوست به خوبيها قرار مي‌گيرند امّا گاهي يك چيز دارد امّا در همان يك چيز توقف مي‌‌كند و وابستگي و تعلق دارد.
 ٠٨:٥٩ - 1394/10/07 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

گنجینه دعا(14)
خدايامن براي كساني که بامن دشمني ميكنند، مكر وحيله ايي بكار نبندم
 ١٥:٥٩ - 1394/07/28 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

گنجینه دعا (13)
خدايا وضعيت و حال من درخدمت توخرج شود
 ١٥:٥٧ - 1394/07/28 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

گنجینه دعا(12)
خدايا دلم را از همه قطع كن تا نه اميدي به كسي داشته باشم و نه ترسي ازآنان
 ١٥:٣٩ - 1394/07/28 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

گنجینه دعا(11)
خدايا اجابت در دعا را به من بشناسان
 ١٥:٣٥ - 1394/07/28 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

2 3 صفحه بعدی >>