.


تفسیر سوره یس (22)
-مشكل كفارحب به دنيا بود به همین دلیل ميخواستند پيامبراني راكه به آنها تذكر ميدادند را از بین ببرند
 ١٦:١٣ - 1394/07/29 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

تفسیر سوره یس(21)
-دربرابر انكارهاي پي درپي دشمن ،دل خودرابايادخدا آرامش دهيد.
 ١٦:١١ - 1394/07/29 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

تفسیر سوره یس (20)
كارتوده مردم بهانه گيري وايرادگرفتن است
 ١٦:٠٨ - 1394/07/29 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

تفسیر سوره یس (19)
-درمديريت موفق ،وقتي كسي را به ماموريتي ميفرستيد بايد اوراتاييد وتقويت كنيد.
 ١٦:٠٥ - 1394/07/29 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

تفسیر سوره یس(18)
-تاريخ گذشتگان بهترين درس براي آيندگان است.
 ١٦:٠٠ - 1394/07/29 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>