.

 

گزیده‌ای از کلاس نهج البلاغه (با موضوع پیامدها ) استاد محترم خانم زهره بروجردي     

  توسط خانم  ف . نوربخش  
ره آورد پيروي از قرآن

خطبه 175 فراز 7 :«واعلموا ان هذا القران ... الغي والضلال »

بدانيد اين قرآن پنددهنده‌اي است كه هرگز كسي را نمي‌فريبد و هدايتگري است كه هيچگاه گمراه نمي‌سازد و سخنگويي است كه هرگز دروغ نمي‌گويد، هيچكس در كنار اين قرآن ننشسته جز اين كه از كنار آن با زياده يا نقصاني برخواسته؛ زيادتي در هدايت يا نقصاني از كوردلي و جهالت، و بدانيد هيچكس با داشتن قرآن، فقر و بيچارگي ندارد و هيچكس بدون آن غنا و بي‌نيازي نخواهد داشت حال كه چنين است براي درمان بيماري‌هاي خود از قرآن شفا بطلبيد و براي پيروزي بر شدايد و مشكلات از آن ياري بجوييد زيرا در قرآن شفاي سخت‌ترين بيماريها يعني كفر و نفاق و جهل و ضلالت است .

مجالست با قرآن مجيد به عنوان كتاب شفابخش آسماني، 5 ره‌آورد به دنبال مي آورد :

1-  نصيحت كننده‌ايست كه خيانت نمي‌كند و منافع خود را در نظر نمي‌گيرد.

2-  هدايتگري است كه كسي را گمراه نمي‌سازد يعني از طريق قرآن، ‌انسان به حقيقت واصل مي‌شود.

3-  سخنگويي است كه دروغ نمي‌گويد زيرا كلام خداي صادق الوعد است و ذره‌ايي كذب در ساحت قدسي او راه ندارد .

4-  هيچكس در كنار قرآن نيست مگر آنكه :

-زياده و كمالاتي نصيبش شود و فضائل او رشد يابد .
-و يا نقصاني از كوردلي و جهالت از او كم شود و امور عدمي و رذالتها از او سلب مي‌شود .
-هيچكس با قرآن فقر و بيچارگي ندارد و هيچكس بدون قرآن غناو بي‌نيازي نخواهد داشت ، منظور تنها فقر مالي نيست بلكه فقر عاطفي ، مقامي ، تواني ... پس مجالست با قرآن انسان را از تمام امور فوق بي‌نياز مي‌كند . در واقع قبل از مجالست با قرآن ( نه تنها قرائت ) اگر احتياج به تكريم و محبت و خدمات رساني خلق داشت در محضر قرآن كه قرار مي‌گيرد متوجه مي‌شود كه فقط محتاج حق است و فقر خود را نسبت به او اعلام مي‌كند.
-قرآن درمانگر و شفادهنده است نه اينكه دارو باشد زيرا دارو عوارض جانبي به دنبال دارد اما درمانگر فقط دردها را درمان مي‌كند كه بزرگترين درد، درد كفر است چه اعتقاد ناصحيح و چه ناشكري كه هردو در پوشش كفر بررسي مي‌شود سپس درد نفاق و دورويي و متفاوت بودن در خلوت و جلوت را درمان مي‌كند بعد از آن قرآن بيماري توقف و عدم رشد را شفا مي‌دهد تا دچار غي و ضلالت نشوند زيرا ضلالت، گمراهي و عدم تبيين امور بطور واضح است كه در اثر دوري از قرآن ايجاد مي‌شود و انسان برخلاف و انحراف خود اصرار مي‌ورزد .
-بواسطه ياري قرآن بر شدايد و مشكلات پيروز مي‌شويد .
هديه به پيشگاه مطهر اميرالمومنين عليه السلام صلوات