.گزیده ای از درس نهج البلاغه با موضوع پیامدها استاد محترم خانم زهره بروجردي       


پیامد فرار از جنگ
پیامد حرکت‌های صحیح
پیامد بی‌اعتنایی به کلام حق
پیامد افراط ، تفریط و تفرقه
پیامد تقوا
ره آورد قرآن
ره آورد بصیرت پیامد پیروی از رذایل اخلاقی
پیامد مقابله با ولایت
پیامد رفتار و بذل و بخشش بی‌جا
ره آورد استغفار
ره آورد علم و معرفت
پیامد وابستگی به دنیا
پیامد ترک سنت پیامبر(س)
ره آورد بعثت
ره آورد پذیرش نصیحت
ره آورد اعتقاد به ظهور حضرت ولیعصر
ره آورد بصیرت
ره آورد علم نافع
ره آورد بیعت با امام
ره آورد ایمان
پیامد فتنه و آزمایش
ره آورد قرآن
پيامد مخالفت با پيامبر
ره آورد تيزبيني در دنيا
عدم حمايت از حق
تقيد به جاهليت
ره آورد عمل به واجبات
پيامد بدعتها پيامد غفلتها
ره آورد پيروي از قرآن ره آورد اصلاح زبان
پيامد گناهان ره آورد توبه و درخواست مغفرت
ره آورد تقوي 1 ره آورد تقوي 2
ره آورد تقوي 3 ره آورد تقوي 4
ره آورد تكبر ره آورد عبادات
پيامد ترك امر به معروف و نهي از منكر ره آورد نماز
ره آورد قلب سليم ره آورد ذكر
ره آورد تقوي 5

تعجيل در فرج بقية الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشريف صلوات