.

 
  روانشناسي در قرآن   سركار خانم زهره بروجردي
 

 جلسه يك    انديشه صحيح آن است كه بپذيريم براي به ثمر رسيدن امور مثبت و ارزشمند ، بايد با گروهي از خوبان همراه گرديم ...

جلسه دوم

انساني كه داراي انديشه صحيح است باور دارد كه از نعمات بسياري برخوردار است ،و تمام كائنات را در خدمت خود مي‌بيند ...

جلسه سوم  در انديشه‌ي صحيح، فرد تنها به استعدادهاي دروني و توانائي‌هاي فردي خود اكتفا نمي‌كندبلكه مي داند بايد به مبدئي نامتناهي بپيوندد و از قدرت بي‌انتهاي او ياري گيرد...

 جلسه چهارم  صاحب انديشه صحيح امور مختلفش را از هم تفكيك مي كند . زمان كار ، به امورش مشغول است و هنگام تعطيل ، وقت و فكرش را از مسائل كاري فارغ مي كند ...

 جلسه پنجم

در انديشه صحيح ، به ميزاني كه خلاف انجام مي دهيم ، خود را مستحق عقوبت الهي مي دانيم ، و قائليم كه بين گناه و عذابمان تلازمي وجود دارد.. .

 جلسه ششم  صاحبان انديشه صحيح به انتظارات حق خود بها مي‌دهند و زماني كه به مطلوبشان دست مي‌يابند ، قدر آنرا مي‌دانند ...

جلسه هفتم

صاحب انديشه صحيح مايل است تا همه به رشد و كمال برسند، پيشرفت كنند و شخصيت انساني‌شان شكوفا شود...

جلسه هشتم

صاحب انديشه صحيح با امكاناتي كه در اختيار دارد به ميدان مي‌آيد و منتظر نمي‌شود تا در زماني ديگر و شرايطي بهتر به دنبال خيرات و كمالات برود. ..

جلسه نهم

در انديشه صحيح، فرد صبر را به عنوان چشمه‌اي باطني، در درون خويش يافته‌است. او براي مقاومت در انجام نيكي‌ها و ترك زشتي‌ها، و موانع را كنار مي‌زند ...

جلسه دهم

كسي كه از انديشه صحيح برخوردار است باور دارد كه در عرصه زندگي با مشكلات و كمبودهاي خاص مواجه مي‌شود، مي‌داند كه دنيا پستي و بلندي دارد،...