.

 دعا زمان شدت و سختی

1-در كتاب تعبير الرويا براي محمد بن يعقوب كليني اين عبارت مذكور است: احمد روايت نموده است از وشا،از حضرت ابوالحسن امام رضا(ع) كه فرمودند: «در خواب پدر خود را ديدم كه فرمودند:اي پسر من ! هر گاه درشدت و سختي وارد شوي پس تو اين كلمه را بسيار بگو:» «يا رؤوفُ يا رَحيمُ» «اي مهربان اي رحم كننده»

و بعد از آن فرمودند:«ما آن چيزي را كه در خواب مي‌بينيم چنان است كه آن را در بيداري ببينيم.»

2- ايضا ابن طاووس گويد: دوست ما ملك مسعود كه خداي تعالي عاقبت او را به برآوردن وعده‌هاي خود ختم كند به ما حديث نمود كه در خواب شخصي را ديد كه با او از عقب ديوار سخن گفت و روي او را نديد و اين دعا را مي‌خواند:

مهج الدعوات

« يَا صَاحِبَ الْقَدَرِ وَ الْأَقْدَارِ وَ الْهِمَمِ وَ الْمَهَامِّ عَجِّلْ فَرَجَ عَبْدِكَ وَ وَلِيِّكَ وَ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ بِأَمْرِكَ فِي خَلْقِكَ وَ اجْعَلْ لَنَا فِي ذَلِكَ الْخِيَرَة»

«اي صاحب قدرت و حكم‌ها و اي صاحب همت‌ها و قصدها شتاب كن در ظهور بنده خود و دوست خود و حجت ودليل بپاي دارنده‌ي فرمان ترا در آفريدگان خود و بگردان براي ما در اين خير و خوبي را .»