.

 دعاي غريق:

از آن جمله دعايي است كه آن را محمد‌بن بابويه به سندهاي خود دركتاب غيبت از عبدالله بن سنان روايت كرده است كه گفت : حضرت ابو عبدالله امام جعفر صادق (ع) فرمودند :«زود باشد كه به شما اشتباهي و حيرتي عظيم برسد پس بدون راهنمايي و پيشوايي باقي مانيد كه شما را راه نمايد و از اين حيرت نجات نخواهد يافت مگر كسي كه دعاي غريق را بخواند .» پس من گفتم : دعاي غريق كدام است؟ فرمودند: « اين كلمات را بگو و آن اين است:»

« يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك»

«اي خداي بخشنده اي مهربان اي تغيير دهنده و برگرداننده دل‌ها ثابت بدار دل مرا بر دين خود .»

مهج الدعوات

دعای زمان غیبت

- ابن طاووس گويد: درخواب كسي را ديدم كه به من دعايي تعليم نمود كه صلاحيت دارد در زمان غيبت خوانده شود وآن اين است :

« يَا مَنْ فَضَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ إِسْرَائِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ بِاخْتِيَارِهِ وَ أَظْهَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عِزَّةَ اقْتِدَارِهِ وَ أَوْدَعَ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ غَرَائِبَ أَسْرَارِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَعْوَانِ حُجَّتِكَ عَلَى عِبَادِكَ وَ أَنْصَارِه»

«اي كسي كه زيادتر و بلندتر گردانيد مرتبه ابراهيم و آل يعقوب را بر عالميان به اختيار خود و آشكار نمود در عالم آسمانها و زمين ها عزت و غلبه بسياري قدرت خود را و سپرده است به حضرت محمد (ص) كه رحمت فرستد خدا بر او و بر آل او و به اهل خانه او علم هاي غريب پنهان درنزد خود را رحمت فرست بر محمد و بر آل او و بگردان مرا از جمله مددكاران دليل خودت بر بندگان تو و از جمله ياري كنندگان او . 

مهج الدعوات