.

 

 
  دعاي دفع كرب و اندوه
 

 1- وليدبن‌عبدالملك حاكم شام به نزد صالح‌بن‌عبدالله‌مرّي كه والي مدينه از جانب او بود نوشت :

حسن مثني پسر حضرت امام حسن بن علي بن ابي طالب را كه در نزد او محبوس بود به مسجد پيغمبر (ص) آوَرَد و پانصد تازيانه بر او بزنند پس صالح او را از زندان بيرون آورده به مسجد آورد ومردمان مجتمع گشتند و صالح بر منبر بالا رفت تا آن كه كتابت وليد را بر مردمان بخواند بعد از آن به زدن حسن مثني امر نمايد پس دراثناي خواندن كتابت بودند كه حضرت امام زين العابدين علي بن الحسين (ع)‌ به مسجد آمدند و مردمان را از يك ديگر دور نمودند تا آن كه به نزد حسن مثني رسيدند پس فرمودند : «اي پسر عم دعاي دفع كرب و اندوه را بخوان تا آن كه خداي تعالي ترا نجات دهد و از تو اين بلا را دفع كند.» پس حسن مثني گفت : يابن‌عم ! اين دعا كدام است ؟ حضرت فرودند : «اين كلمات فرج را بگو و آن اين است.»

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ- وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.»

«نيست خدايي مگرخداي بردبار بخشنده، نيست خدايي مگر خداي بلند مرتبه‌ي بزرگ، منزه است خدايي كه پروردگار آسمان‌هاي هفت طبقه است و پروردگار زمين‌هاي هفت گانه است و پروردگار عرش بزرگ است و همه‌ي ستايش براي خداست كه پروردگار عالميان است .»

راوي گويد : حضرت امام زين‌العابدين (ع) اين كلمات را به حسن مثنّي تعليم نمودند و به خانه‌ي خود برگشتند و حسن مثنّي مكرر اين كلمات را مي‌خواند تا آن كه چون صالح از خواندن كتابت فارغ شد و از منبر پايين آمد و به نزد حسن رسيد و گفت : آثار مظلوميت و بيچارگي در او مشاهده مي‌كنم خوب است كه فرمان وليد را درباره‌ي او تاخير كنيد و من كتابتي به وليد مي‌نويسم و التماس او را مي‌نمايم . پس آن گاه صالح كتابتي در اين باب به وليد نوشت جواب آمد كه او را از حبس رها كن .

2- ابن طاووس گويد : در كتاب دعاي تاليف محمد بن يعقوب كليني ديدم كه به سندهاي خود روايت نموده كه : هرگاه در امري اندوهناك و محزون شوي پس درآخر سجده‌ي خود اين كلمات را بگوي :

« يَا جَبْرَائِيلُ يَا مُحَمَّدُ يَا جَبْرَائِيلُ يَا مُحَمَّدُ »

«اي جبرئيل اي محمد اي جبرئيل اي محمد»

و اين را مكرر بگو پس اين را بگو :

« اكْفِيَانِي مِمَّا أَنَا فِيهِ فَإِنَّكُمَا كَافِيَانِ وَ احْفَظَانِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنَّكُمَا حَافِظَانِ»

«كارگزاري نماييد مرا از آن چه من درآنم پس به درستي كه شما كافي هستيد مرا و نگهداريد مرا به اذن خدا پس به درستي كه نگاهدارنده‌ايد شما مرا.» منهج الدعوات

3-دعا براي رفع اندوه و دشواري

امام رئوف: مي‌فرمايد: هر كه را خدا نعمتي به او كرامت نمايد حمد الهي بكند و هر كه روزي او دير برسد، استغفار نمايد و هر كه اندوهي فرا رسد يا كار دشواري پيش آيد، ذكر لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه بگويد.