.

 

 
 

دعا هنگام سوار شدن وسيله نقليه

براي نجات جان راننده، مسافر و وسيله‌ي نقليه

امام رئوف فرمود: رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرموده است:

هركه سوار مركب شود، و نام خدا را به زبان آورد، فرشته‌اي همواره وي را تا هنگام فرود آمدن از مركب حفظ مي‌كند، ولي اگر در هنگام سوار شدن نام خدا را نگويد، شيطاني بر وي گمارده شود و پيوسته او را وسوسه دهد.

بِسْمِ اللَّهِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنينَ

به نام خدا جز از طرف خدا نيرويي وجود ندارد سپاس خدايي كسى كه اين مركب را مسخّر ما ساخت، و گر نه ما توانايى تسخير آن را نداشتيم.