.

 

 

  بــررســي انــــواع خـــانـــــواده 3 (الف)
 

خانواده‌ي بالنده:

 
 

خانواده بالنده در حقيقت خانواده‌اي است كه در روش تربيتي فرزندان نه راه افراط ونه راه تفريط را مي‌رود و بر اساس الگوي منطقي و اصولي بناشده است نام هاي ديگر اين خانواده عبارتند از:

خانواده متعادل ، آزادانديش ، كارآمد و يا دموكراسي.

ويژگيهاي خانواده بالنده :

1- خانواده بالنده داراي هدفهاي ارزشمندي درزندگي است و مسائل روزمره زندگي آنها را از اين اهداف غافل نمي‌كند.

2- در اين خانواده زن و شوهر يكديگر را دوست دارند وبراي يكديگر ارزش قائل هستند.

3- روحيه زن توسط مرد و روحيه مرد توسط زن تقويت مي‌گردد همدلي ، دلجويي و بهره‌گيري از كلمات گرم و اثر بخش بين والدين وجود دارد .

4- دراين خانواده به جاي مردسالاري ، زن سالاري يا فرزند سالاري ، حق سالاري حاكم است .

5- افراد خانواده به يكديگر علاقه دارند و نسبت به هم اعتماد دارند وهر كس در جايگاه و ارزش خود قرار مي‌گيرند .

6- افراد اين خانواده در كنار هم احساس راحتي مي‌كنند و فرزندان مورد اهانت قرار نمي‌گيرند.

7- روابط پدر و مادر با هم و فرزندان و فرزندان با يكديگر بر اساس اصول انساني صورت مي‌گيرد نه زور و بي‌تفاوتي.

8- آنها با هم درد دل مي‌كنند و درباره‌ي موضوعات مختلف با هم حرف مي‌زنند به همين دليل همه صلاحيت اظهار نظر دارند و مي‌توانند تصميم گيري كنند .

9- در اين خانواده هر فرد به تناسب حال خود حق اظهار نظر در مسائل مربوط به خانواده را دارد و مسئوليتي به عهده مي‌گيرد.

10- بين افراد اين خانواده تبادل افكار و احساسات وجود دارد و از افراط و تفريط در امور جلوگيري مي‌كنند .

11- اعضاي خانواده بالنده توجه دارند كه در زندگي مشكلاتي وجود دارد كه لازمه زندگي است . اما هوشياري لازم را دارند تا راه حل مناسب را بيابند .

12- نظم وانضباط خاصي دارند و براي زندگي برنامه ريزي مي‌كنند اما دربرنامه‌هاي خود انعطاف پذيري دارند تا با شرايط غير قابل پيش بيني نظم زندگي آنها به هم نخورد .

13- نقاط مثبت و توانايي هاي خود را تقويت كرده و نقاط ضعف را با همدلي و ا ز راههاي صحيح و منطقي برطرف مي‌كند .

14- براي رشد ونمو فرزندان آگاهي لازم را كسب نموده و هيچ‌گاه سدّ راه پيشرفت منطقي آنها نمي‌شوند .

15- كودكان به موقع از محبت والدين برخوردار مي‌شوند ومورد احترام خانواده هستند.

16- فرزندان انگيزه لازم براي كنجكاوي ، ابتكار و خلاقيت را دارند و با تربيت آزادمنشانه به اكتشاف و آزمايش و تشويق مي‌شوند .

 

نتيجه تربيتي اين روش :

فرزندان خانواده بالنده داراي خصوصيات زير مي‌باشند :

1- متكي به خود و اجتماعي هستند و از سازگاري اجتماعي بالايي برخوردارند .

2- راستگو ، رك، صميمي و صادق هستند .

3- نكات قوت و ضعف خود رامي‌شناسند و هميشه سعي مي‌كنند تا با تكيه بر نقاط قوت و توكل به خدا نقاط ضعف خود را برطرف كنند .

4- قابل اعتماد هستند و به ديگران هم اعتماد مي‌كنند بدون آنكه از آنها سوء استفاده شود .

5- تصوير ذهني مثبتي از خود و خانواده در ذهن دارند.

6- به سادگي دچار مشكل و اختلال رفتاري نمي‌شوند .

7- متكي به خود بوده و مي‌توانند روي پاي خود بايستند و خواسته‌هاي خود را به راحتي بيان كنند .

8- مسئوليت پذيرند و از اموال خود و ديگران به خوبي مراقبت و نگهداري مي‌كنند .

9- قدرت تجزيه و تحليل امور را دارند و قادرند با مشكلات به خوبي دست و پنجه نرم كنند .

10- قادر به تصميم گيري هستند و از شكست نمي‌هراسند و به راحتي اظهار نظر مي‌كنند .

11- به آزادي و حقوق ديگران احترام مي‌گذارند و آنها را رعايت مي‌كنند نه زور مي‌گويند ونه زير بار زور مي‌روند .

12- رفتاري متين و مناسب با ديگران دارند و به ديگران نيز ابراز علاقه و محبت مي‌كنند .

13- به ارزشها و مسائل اخلاقي پايبند بوده و با احترام به آنها بر اساس آنها رفتار مي‌كنند .

14- ياد گرفته‌اند كه در برابر مسائل غير اصولي و خلاف ديگران به راحتي نه بگويند تا دچار دردسر هاي كارهايي كه از روي خجالت و بدون ميل باطني انجام مي‌دهند نشوند.

 ادامه دارد

  

منبع:برگرفته از كتاب مادر و پدري باشيد كه آرزويش را داريد- نوشته عباس فرهادي ثابت

 م.ك
 
هديه به پيشگاه مطهر بقية الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشريف صلوات


محتوای مرتبط