.

 
خواص سنــگها از زبـان ائــمه اطــــهار
 
 

ربيعه الراي مي گويد : ديدم در دست علي بن حسين (ع )نگين عقيق است به ايشان عرض كردم اين چه نگيني است ؟ فرمودند : اين نگين عقيق رومي است ، هركس انگشتر عقيق به دست كند حاجتهاي او برآورده مي شود

امام صادق (ع) مدام مي فرمودند :هركس انگشتري كه نگينش عقيق است انتخاب كند فقير نمي شود وكارهايش فقط به نيكو ترين وجه پايان مي يابد

امام رضا (ع) فرمودند : انگشتر عقيق فقر را از ميان مي برد ، و دست كردنش نفاق و دو رويي را محو مي كند

امام رضا (ع) فرمودند : هركس با عقيق قرعه بياندازد نصيب فراواني عائد او خواهد شد

امام صادق (ع) فرمودند : عقيق محافظ در سفر است

رسول خدا(ص) فرمودند : هركس از شما مادامي كه اين عقيق همراه او باشد غم وغصه اي نمي رسد

امام صادق (ع) فرمودند :

دو ركعت نماز به همراه نگين عقيق معادل هزار ركعت نماز بدون عقيق است

هر كس انگشتر فيرزوه دست كند ، دست او نيازمند نخواهد شد .

فضيلت فيروزه از قول امام كاظم (ع) : فيروزه سنگي است كه جبرئيل به رسول خدا (ص) هديه نموده است و رسول خدا آن را به اميرمومنان علي (ع) بخشيد

فيروزه درمان كسي است كه صاحب فرزند نمي شود

امام صادق از رسول خدا چنين نقل فرمودند : خداوند سبحان مي فرمايد : هر آينه من خدا ، حيا مي كنم از بنده اي كه دستش را به سوي من بالا آورده و در دستش انگشتري با نگين فيروزه است ، نا اميد برگردانم

عبد خير مي گويد : حضرت علي (ع) چهار انگشتر داشتند ، كه به دست مي كردند :

- انگشتر ياقوت براي نجابت و بزرگي

- فيروزه براي پيروزي

-حديد چيني براي نيرومندي

- عقيق را نيز براي محافظت


 

هدیه به پیشگاه مطهر علی بن موسی الرضا علیه السلام صلوات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


محتوای مرتبط