.

 

تربیـت
 

تربیت در جنبه فردی عاملی برای سازندگی انسان و وسیله ای جهت هدایت و رشد اوست . از طریق تربیت میتوان آدمی را به بلندترین نقطه جمال و کمال رساند و از افراد بشری که با زمینه های گوناگون و خام به دنیا، انسانی ساخت متفکر، مدبر، خلاق و مولد، موجد تحول وتغییر در سطح ملی و بین المللی.

در جنبه جمعی نیز تربیت عاملی برای همسازی و تفاهم داشتن حیات اجتماعی توام با صلح و سعادت است

بین تربیت و اقتصاد ، سیاست و مدنیت رابطه بر قرار است و قیمت و ارزش یک جامعه منوط به مغزهای پرورش یافته و انسان های ساخته شده ای است که در آن زندگی می کنند و به کار و تلاش می پردازند .

در بحث تربیت ابتدا باید به جنبه کلی تربیت پرداخته شود که نخست تعریف و بررسی تربیت از مسائل مهم می باشند.کلمه تربیت از ریشه کلمه ربو ، یربو گرفته شده است و معنای آن عبارت از نشات و رشد است .

معنای دیگر آن هذبه است یعنی او را پاک و پاکیزه گرداند . تربیت مترادف با تزکیه نیز می باشد که از ریشه زکی ، یزکی به معنی رشد و نمو گندم و پاکی گرفته شده است .

امام سجاد فرمودند : اما حق فرزند آن است که بدانی او از توست و خیر و شر او از توست و خیر وشر او در همین دنیا به تو نسبت داده می شود و تو نسبت به تربیت شایسته‌ی او وراهنمایی اش به سمت و سوی خدا و کمک به خدا پرستی اش ، مسئولی و در این مورد ،پاداش یا کیفر خواهی شد.پس در کار تربیت فرزند چنان رفتار کن که اگر در این دنیا آثار خوب داشت ، مایه آراستگی و زینت تو باشد و با رسیدگی شایسته ای که نسبت به او داشته ای ، نزد پروردگارت عذر و حجت داشته باشی. 

امام خمینی در باب تربیت می فرمایند :  انسان یک موجود است که اگر چنانچه مهار نشود و سر خود بار بیاید و یک علف هرزه ای باشد و تحت تربیت واقع نشود ، هرچه بزرگتر بشود به حسب سال و بلند پایه تر بشود به حسب مقام ، آن جهات روحی تنزل می کند وآن معنویات تحت سلطه شیطان ، شیطان بزرگ که همان شیطان نفس است واقع می شود.

 

منابع مورد استفاده در کل تحقیق

1- نحوه ی رفتار والدین با فرزندان       (یدالله جهانگرد)

2- آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی   (مجید رشید پور)

      (با تاکید بر روشها)

3- رفتار والدین با فرزندان     (محمد علی سادات)

4- سه گفتار درباره ی راهنمایی و تربیت فرزندان (دکتر شکوه نوابی نژاد)

5- تعلیم و تربیت از دیدگاه امام  خمینی  (تبیان)

6- زمینه تربیت  (دکتر علی قائمی)

م - ک
 
هدیه به پیشگاه مطهر و مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام صلوات


محتوای مرتبط