.

روش الگـویــی تـربـیت
 

شايد هيچ پدر و مادري را نمي‌توان پيدا كرد كه به راهنمايي و ارشاد فرزندان خود علاقه‌اي نداشته باشند.

در قبال اين همه دلسوزي و علاقه مندي به راهنمايي و ارشاد، متاسفانه خانواده ها در امر تعليم و تربيت و ارشاد و راهنمايي فرزندان خود توفيق چنداني به دست نمي‌آورند. پدران و مادران فرزندان خود را تربيت مي‌نمايند اما به راه و روش تربيت آشنايي نداشته، پس نتيجه‌ي مناسبي دريافت نمي‌كنند.

امام صادق مي‌فرمايند: «كُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ بِأَعْمَالِكُمْ وَ لَا تَكُونُوا دُعَاةً بِأَلْسِنَتِكُم‏، با كردار و رفتار خود مردم را دعوت كنيد، نه با زبان.»

در روش تربيت زباني، شخص مترّبي احساس كوچكي و حقارت مي‌كند و نوعاً عظمت شخصيتش بر باد مي‌رود. والدين بدون اينكه خود توجه داشته باشند، در ضمن راهنمايي و ارشاد فرزندان، آنان را توبيخ و ملامت مي‌كنند. بديهي است فرد به جاي قبول دگرگوني و پذيرش اصول تربيتي، بر ميزان لجاجت و انحرافش افزوده مي‌شود. لازمه‌ي طبيعي ملامت‌ها و سرزنش‌ها توسعه و گستردگي طغيان و عصيان است.

در راهنمايي هاي زباني، شخصيت فرد مورد هجوم قرار گرفته و از بين مي‌رود پر واضح است كه اين تربيت، در حقيقيت مساوي با نابود ساختن شخصيت و آبروي فرد است.

يكي از روش‌هاي تربيت كه مورد تأييد پيشوايان ديني و مكاتب الهي مي‌باشد روش الگويي است. در اين روش مترّبي خود را به مربي نزديك مي‌كند و بهترين فايده اين است كه مترّبي براي رسيدن به كمال به سمت مربي مي‌رود و شيفته و جذب رفتارهاي كمالي او مي‌شود.

والدين بايد به اين نكته توجه كنند كه براي موفقيت در تربيت به جاي ارشاد زباني، خود را مهذّب كنند. بديهي است در اين صورت كمالات معنوي و روحي، خود عامل جذب بوده، انسانها را به هدايت و ارشاد رهنمون خواهد كرد.

دانشمندان معتقدند: فاقد شيء نمي‌تواند معطي‌ شيء باشد. يعني كسي كه چيزي را نداشته باشد نمي‌تواند به ديگران انتقال دهد.

نظر امام خميني(ره) در اين باره به اين صورت بيان شده است.

چون اطفال را حشر دائم يا غالب با پدر و مادر است، تربيت‌هاي آنها بايد عملي باشد يعني اگر فرضاً خود پدر و مادر به اخلاق حسته و اعمال صالحه متصّف نيستند، درحضور طفل با تكلّف خود را به صلاح نمايش دهد تا آنها عملاً مرتاض و مربي شوند و اين خود، شايد مبدأ‌ اصلاح خود پدر و مادر نيز شود. فساد عملي پدر و مادر از هر چيز بيشتر در اطفال سرايت مي‌كند، چه بسا كه يك طفل، كه عملاً در خدمت پدر و مادر بد تربيت شد، تا آخر عمر با مجاهدت و زحمت مربيان اصلاح نشود.

 

 

منابع مورد استفاده در کل تحقیق

1- نحوه ی رفتار والدین با فرزندان       (یدالله جهانگرد)

2- آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی   (مجید رشید پور)

      (با تاکید بر روشها)

3- رفتار والدین با فرزندان     (محمد علی سادات)

4- سه گفتار درباره ی راهنمایی و تربیت فرزندان (دکتر شکوه نوابی نژاد)

5- تعلیم و تربیت از دیدگاه امام  خمینی  (تبیان)

6- زمینه تربیت  (دکتر علی قائمی)

م - ک
 
هدیه به پیشگاه مطهر و مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام صلوات


محتوای مرتبط