.

  عـاق شـدن پـدران و مـادران
 

 در رابطه‌ي پدر و فرزندي هر فطرت سالم قضاوت مي‌كند كه فرزندان در برابر پدران و مادران مطيع محض باشند زيرا ايثار و تلاش‌هاي خالصانه پدر و مادر براي آن دو ايجاد حق كرده، آنها انتظار دارند كه فرزندانشان برخلاف رضايت آنان قدمي را برندارند. اسلام هم بر همين اساس به فرزندان دستور داده كه از پدر و مادر اطاعت كرده، هرگز از دستورهاي آنان سر پيچي نكند.

در روايات اسلامي آمده است هركه عاق پدر و مادر مي‌شود هرگز بوي بهشت را استشمام نخواهد كرد. عاق شدن در كتاب لغت به اين صورت معني مي‌شود كه: فرزندي عاق پدر و مادر مي‌شود كه از دستور پدر و مادر سر پيچي كرده، مهر و محبت و شفقت و نيكي بر آنها را ترك نموده، رفتاري را انجام دهد كه در پرتو آن پدر و مادر احساس كوچكي و زبوني نمايد.

مشابه اين حق و حقوق براي فرزندان نيز وجود دارد، زيرا خداوند وقتي فرزندان را آفريد، همانطور كه براي پدران و مادران حقوقي تثبيت نمود، همين طور هم به عهده‌ي پدران و مادران در قبال فرزندان وظايفي قرار داد، كه تخلف از آنها موجب مي‌شود كه پدران و مادران عاق فرزندان خود شوند.

پيامبر بزرگوار(ص) فرمودند:« يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ الْوَلَدِ مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنَ الْعُقُوقهما، پدران و مادران عاق فرزندان خود مي‌شوند، چنانچه فرزندان نيز عاق پدر و مادر مي‌گردند.»

لباس و پوشاك و مواد غذايي بخش بسيار كوچكي از وظايف والدين است. هنر واقعي والدين در تربيت و پرورش همه جانبه فرزندان است.

 بديهي است هر پدر و مادر مي‌كوشد تا فرزند خود را تربيت نمايد، اما تربيت هنري است كه هر كسي با آن آشنايي ندارد. هزاران نكته باريكتر از مو در امر تعليم و تربيت وجود دارد كه به طور فشرده بر چند نكته اشاره مي‌شود:

1- در امر تربيت، مربي بايد مترّبي را آنطور كه هست بشناسد و همانطور كه وجود دارد بپرورد. كه اين امر نياز به شناخت و شناسايي دارد.

2- پدران و مادران نبايد تربيت كردن را تنها در انحصار رشد ذهني دانسته، همين مقدار كه كودكشان به مدرسه رفت خيال كنند كه كار تربيتي آنان به پايان رسيده است. بلكه به تدريج بايد بكوشند تا فرزندان خود را با اصول اخلاقي و انساني آشنا سازند.

همانطور كه پيامبر(ص) هدف نهايي خود را از بعثت، اتمام مكارم اخلاقي اعلام مي‌دارند، هدف اساسي و غايي پدران و مادران نيز بايد متخلق ساختن فرزندان به اخلاق اسلامي و انساني باشد. همه‌ي كمالات اخلاقي به طور فشرده، در هر انساني بالقوه وجود دارد و اين هنر تربيت است كه در به فعليت رساندن اين قوا مؤثر است.

3- شكوفايي استعدادهاي فكري و روحي فرزندان احتياج به مهر و محبت دارد. كودكان بايد در محيط خانوادگي، سيراب از محبت شوند و اين مهم ميسر نيست مگر در كانون خانوادگي گرم تحقيقيات آماري نشان مي‌دهد كه 30تا 60 درصد بزهكارارن متعلق به خانواده‌هاي از هم پاشيده است.

4- امام خميني(ره)در اين باره فرمودند: خانه‌هاي شما بايد خانه‌ي تربيت اولاد باشد، منزل علماست منزل شما ، و منزل تربيت علمي، تربيت ديني، تهذيب اخلاق، توجه به سرنوشت اينها در عهده‌ي پدران است و در عهده‌ي مادرها، مادرها بيشتر مسئول هستند و مادرها اشرف هستند، شرافت مادري از شرافت پدري بيشتر است، تأثير مادر هم در روحيه‌ي اطفال از تأثير پدر بيشتر است. 

  

منابع مورد استفاده در کل تحقیق

1- نحوه ی رفتار والدین با فرزندان       (یدالله جهانگرد)

2- آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی   (مجید رشید پور)

      (با تاکید بر روشها)

3- رفتار والدین با فرزندان     (محمد علی سادات)

4- سه گفتار درباره ی راهنمایی و تربیت فرزندان (دکتر شکوه نوابی نژاد)

5- تعلیم و تربیت از دیدگاه امام  خمینی  (تبیان)

6- زمینه تربیت  (دکتر علی قائمی)

م - ک
 
هدیه به پیشگاه مطهر و مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام صلوات


محتوای مرتبط