.

شرایــط مســاعد تربیتــی
 

هر كار خير و هر چيزي اگر چه در هر دوره و زمان و در هر شرايطي امكان پذير است. اما به طور قطع همان كار و همان چيز در زمان و دوره‌ي خاص خيلي بهتر و سهل‌تر، عملي تر و امكان پذيرند.به طور مثال در روايات دستور به «اطلب العلم من مهد الي اللحد» داده شده و آدمي هيچگاه نبايد علم آموزي را ترك كند اما تحصيل علم در دوران نوجواني عميق تر و كامل‌تر امكان پذير است و بدين جهت فرموده‌اند«العلم في الصفر كالنقش في الحجر». علاوه بر اين امكانات فكري و ذهني و رهايي و آزادگي انسان و توان يادگيري، مسائلي هستند كه در دوره‌هاي زماني بيشتر و كاملتر و در دوره‌ي ديگر كمتر وجود دارند.

مهمترين دوره‌ي تربيت، دوره‌ي خردسالي وكودكي و نوجواني است، به عبارت ديگر هر چه سن قربي در رده‌ي پايين‌تري باشد، تربيت عملي تر و امكان پذير تر است.

امام علي مي‌‌فرمايند:«انَّما قلب الحدث كالارض الخاليه ما القي فيها من شيءٍ قَبِلَتْهُ» قلب نوجوان همانند زميني بكر و آماده است كه هر چه در آن افكنده شود، بلافاصله آن را با همه‌ي وجود قبول كرده، پذيرا مي‌شود.

حديث در لغت به معناي الشّاب یعنی نوجواني آمده است.

روان شناسان عقيده دارند كه انسانهاي بزرگسال بدون اينكه خود توجه داشته باشند همه‌ي رفتار و كردارشان به تدريج به صورت عادت در مي‌آيد و تغيير و تبديل در آن دشوار و موجب ناراحتي و رنجش آنان خواهد شد. در اينجا نبايد دو نكته را ناديده گرفت:

اول: همانطور كه انسانها تحت نفوذ غرايز طبيعي قرار دارند و ايستادگي و مقاومت در برابر آنها بسيار دشوار است، روحيات و اخلاقي كه در انسان بصورت عادت درآمده همانند طبيعت و سرشت انسان داراي سلطه و نفوذ است به همين دليل در اصلاح روحيات بايد سعي كرد كه روحيات مفيد و ارزنده در انسانها به صورت عادت درآيند.

نكته‌ي دوم: در درجه‌ي اول نبايد كسي با خلق و روحيه‌ي بد آموز آشنايي پيدا كند و در درجه‌ي دوم تلاش كند كه اينگونه رفتارها به صورت عادت در او بوجود نيايد، چرا كه هر چيزي در آدمي به صورت عادت در آيد رهايي و نجات از آن بسيار دشوار است. براي اينكه عادات نيك را در كودكان به وجود بياوريم بايد بكوشيم عوامل تربيتي را در آنان آنقدر ادامه و استمرار دهيم كه آن خصلت نيكو در آنها به صورت عادت در آيد.

در خلال روايات اسلامي به اين نكته اساسي برخورد مي‌كنيم كه پيشوايان ديني علاوه بر دعوت به انجام اعمال نيك، سفارش بر استمرار و دوام آن نموده اند . بديهي است هدف و انگيزه از استمرار عمل نيك وصول به مرحله‌ي عادت است.

امام خميني در زمينه‌ي نقش پذيري كودكان فرمودند: نقش كودك در ابتداي امر چون صفحه‌ي كاغذ بي نقش و نگاري است كه هر نقشي را به سهولت و آساني قبول مي‌كند.

و در لزوم تربيت جوانها فرمودند: اول مطلب اينست كه جوانهاي ما درست بشوند، اين جوانهايي كه در آتيه بايد اين مماكت را حفظ كنند، اين مملكت را اداره بكنند اينها بايد درست تربيت بشوند و اصلاح بشوند.

 

منابع مورد استفاده در کل تحقیق

1- نحوه ی رفتار والدین با فرزندان       (یدالله جهانگرد)

2- آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی   (مجید رشید پور)

      (با تاکید بر روشها)

3- رفتار والدین با فرزندان     (محمد علی سادات)

4- سه گفتار درباره ی راهنمایی و تربیت فرزندان (دکتر شکوه نوابی نژاد)

5- تعلیم و تربیت از دیدگاه امام  خمینی  (تبیان)

6- زمینه تربیت  (دکتر علی قائمی)

م - ک
 
هدیه به پیشگاه مطهر و مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام صلوات


محتوای مرتبط