.

" شرح دعای هشتم "

 

وَ حُلُولِ الْعِقَاب‏

خدايا به تو پناه مي‌بريم از اينكه عقاب تو بر ما لازم و واجب شود.

عقوبت از ماده عقبه است يعني گاهي خدا يك لحظه نظرش را از ما برمي‌گرداند که این امر قابل جبران است اما گاهي اين اعراض، دنباله و ادامه دارد و مستقر و ساكن مي‌شود.

عقاب؛ عقبه و دنباله دارد، غضب الهي بر انسان تداوم مي‌يابد و او از جرگه بندگان خارج واز دايره پرورش محروم و استعدادهايش باطل مي‌شود .

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات