.

" شرح دعای هشتم "

 

وَ حِرْمَانِ الثَّوَاب‏

خدايا به تو پناهنده مي‌شوم از اينكه از پاداش تو محروم شوم

حرمان به معني محروميت و ثواب به معني پاداش است .

وقتي كار خالصانه انجام نشود ، محروميت از پاداش را به دنبال دارد و گرنه خدا كه ديان و بسيار جزا دهنده است ،‌او كريم است و با فضلش، قليل ما را پاسخ و جزای کثیر مي‌دهد.

كار بي‌پاداش چند نوع است :

1-  عملي كه به چشم ما كثير بيايد و كثرت آن باعث عدم تداوم آن بشود پس عامل نبايد روي عمل خود حساب باز كند تا برايش عجب و خودپسندي پيش نيايد .

2-  هر عمل ناخالصي موجب عدم پاداش مي‌شود در واقع همان محبوبيت اجتماعي پاداش دنيوي اوست و چون براي خدا انجام نشده از پاداش اخروي محروم مي‌شود .

3-  منت گذاشتن نيز باعث هبط عمل و محروميت از پاداش است .

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات