.

" شرح دعای هشتم "

 

وَ سُوءِ الْمَآب‏

خدايا به تو پناه مي‌برم از اينكه رجوع نازيبايي داشته باشم .

رجوع ما به خداي سبحان بايد با قدم اختيار باشد واين امر مستلزم ايمان و عمل صالح وعدم تعلق به دنيا و گردآوري توشه لازم است .

اگر انسان در شبانه روز 5 بار در به هنگام نماز محضر حق حاضر مي‌شود به همين دليل است كه تعلقات را از خود قيچي كند در غير اين صورت رجوع او به قهر خداوند و غضب و آتش فراغ اوست .

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات