.

" شرح دعای هشتم "


وَ أَشْقَى الشَّقَاء

خدايا به تو پناه مي‌بريم از بدترين نوع بدبختي‌ها .

اميرالمومنين(ع) مي‌فرمايند: بدبخت كسي است كه دينش را بفروشد تا به يك امر دنيوي برسد و از او بدبخت تر كسي استكه دينش را بفروشد تا شخص ديگري به امر دنيوي برسد .

مثلا فرد ديگري قصد ازدواج دارد ولي من در اين مسير حقايق را كتمان مي‌كنم و يا فلان فرد مي‌خواهد به مقام دنيوي برسد ومن از بعضي امور ديني صرف نظر مي‌كنم و يا فرزندم مي‌خواهد خوشي غيرمشروع داشته باشد و من امکانات آن را فراهم کنم.

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات