.

" شرح دعای هشتم "

 

وَ مِيتَةٍ عَلَى غَيْرِ عُدَّة

خدايا به تو پناه مي‌برم از زماني كه مرگم فرا رسد در حاليكه توشه لازم سفر را جمع آوري نكرده باشم 

منظور از عُدِه فقط عمل صالح نيست بلكه عمل صالحي است كه ملكه انسان شده است و براي فرد هيئت زيبايي ساخته كه در سكرات موت هم از آن جدا نمي‌شود .

مرگ ناگهاني ومفاجاه همان مرگي است كه قبل از فراهم آمدن توشه فرا مي‌رسد گرچه يكسال هم در رختخواب باشد و لذا اميرالمومنين(ع) مي‌فرمايند اگر مرده‌ها مي‌توانستند حرف بزنند مي‌گفتند توشه جمع كنيد كه بهترين توشه تقوا است . پس سفر پيش روي ما قطعي است و تخلف ناپذير مي‌باشد و تنها با ايمان و عمل صالح شيرين و گوارا مي‌شود .

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات