.

" شرح دعای هشتم "

 

وَ مِنْ مَعِيشَةٍ فِي شِدَّةٍ

خدايا به تو پناه مي‌برم از اينكه معاشم در سختي باشد.

معيشت به معناي زندگي و به معناي اسباب و لوازم زندگي مي‌باشد ما حق نداريم معيشت سخت و حتي ضروريات زندگي كه اعم از به دست آوردن با محنت مطعم و مشرب و مسكن .... است را از خدا طلب كنيم ولي اگر خدا چنين مقدر فرمود بايد صبر پيشه كنيم چنانچه حضرات معصومين زندگيهاي سختي داشته و يا علما و بزرگان ما چنين بوده‌اند اما هرگز سختي، مانع سلوك آنان نشد بلكه محرك حركتهاي الهي آنان بوده است .

پس در معيشت سخت كه روزگار براي ما رقم زده بايد به خداي سبحان پناه ببريم ،‌توكل جدي داشته باشيم و يقين بدانيم كه خداي سبحان امور را بزودي سر و سامان مي‌دهد .

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات