.

" شرح دعای هشتم "

 

وْ يَنْكُبَنَا الزَّمَان‏

خدايا به تو پناه مي‌برم از اينكه زمان بر ما نكبت و مصيبت وارد كند .

نكب از نكبت به معناي مصيبت و وا‍ژگوني است .

در روايت مي‌فرمايد : اگر پدر و مادر بچه‌اي را با محبت و دلسوزي تربيت نكنند ، زمانه او را عقوبت وادب مي‌نمايد ودرگذر زمان او را مي‌سازد و تازيانه‌هاي تربيتي را بر او وارد مي‌كند و او وارونه و واژگونه مي‌شود و خوشيهايش از بين مي‌رود .

يكي از چيزهايي كه انسان را به زمين مي‌زند و واژگون مي‌كند، ناشكري و طغيانگري و كفران نعمت است كه انسانهايي را كه درمقام و قدرت و ثروت بودند به چاه ذلت و خواري مي‌كشاند .

اگر انسان در همه اوقات بندگي و حول و قوه حق را فراموش نكند و در اوج قدرت تواضع نمايد و فخر فروشي و تحقير ديگران را سرلوحه قرار ندهد ، حتما تحت تربيت حق قرار گرفته و زمانه او را به وسيله تازيانه عقوبت نخواهد كرد چنانچه مادر يحيي برمكي وزير هارون كه در اوج قدرت و ثروت بود به روزگاري دچار شد كه براي يك تكه گوشت و يا روانداز به گدايي در منازل مشغول مي‌شد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم