.

" شرح دعای هشتم "

 

وَ أَن يَسْتَحْوِذَ عَلَيْنَا الشَّيْطَان‏

خدايا از اينكه شيطان بر ما مسلط شود به تو پناه مي‌بريم .

استحوذ به معناي غالب و چيره شدن.

قرآن در سوره مباركه مجادله آيه 19 مي‌فرمايد : اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَاللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُون‏‏» وقتي شيطان بركسي مسلط شد ، ذكر خدا را فراموش مي‌كند آنان حزب شيطانند. آگاه باش كه حزب شيطان همان زيانكارانند..

شيطان كه همان ابليس به معناي ابو + ليس و پدر نيستي هاست و انسان را به سوي فقر و نداري سوق مي‌دهد و او را در جهت كسب موجودي جديد نااميد مي‌كند در حاليكه خداوند مي‌فرمايد كل يوم هو في شان هر روز شان و وجود و افاضه جديدي ارائه مي‌شود .

شيطان قسم خورده است كه سر راه بندگان مي‌نشيند و از چهار جهت بر انسانها وارد مي‌شود :

1-  ماديات 2- معنويات 3- دنيا 4- آخرت

ولي هرگز از بالاي سر كه عقل و فكر و قلب است نمي‌تواند نفوذ كند و آنها را تحت تسخير  قرار دهد گرچه بسياري از افراد تحت تسلط شيطان قرار دارند و اين به دليل آن است كه خود امكانات را در اختيار شيطان قرار مي‌دهند نه اينكه بذاته شيطان بتواند فكر و قلب كسي را تسخير نمايد .

شيطان از سه طريق بر انسانها مسلط ميشود :

1-  عجب و پسنديدن خود

2-  اعمال خير را به نظر فرد كثير مي‌آورد

3-  گناهان او را صغير و كم جلوه مي‌دهد

در فراز فوق حضرت كلمه علينا را بيان فرمودند ( نه علي ) يعني به خدا پناه مي‌بريم از اينكه بر همه اعضاي وجودي ما شيطان مسلط شود ،‌نه فقط بر عقل و قلب بلكه بر تمام قواي باصره و سامعه و .... و مجموعه وجودي. معناي ديگر هم دارد يعني ساير مردم مجموعه‌اي هستند كه اگر شيطان بر آنان مسلط شود ،‌ما هم تحت تاثير قرار مي‌گيريم زيرا در مجموعه آنها زندگي مي‌كنيم .

بنابراين در يك جمله امر به فحشا ، سوق دادن به نيستي و فقر ،‌پرده‌دري ،‌عجب،‌ عمل خير را به نظر كثيرآوردن و كوچك شمردن گناهان جزو تفكرات شيطاني است اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم