.

" شرح دعای هشتم "

 

وَ نَمُدَّ فِي آمَالِنا

مد به معناي بسيط و طولاني بودن و امال به معني اميدواريهاي گسترده انسان است و معمولا امل در آرزوهاي بعيد الوصول به كار مي‌رود و بعضي مي‌گويند آرزو در امور فاني است .

خدايا به تو پناهنده مي‌شويم از اينكه آرزوهاي طولاني و بعيد الوصول داشته باشيم و يا تمام هم خود را در طلب امور فاني به كار ببنديم (حب دنيا)

اميرالمومنين (ع) مي‌فرمايد بيشترين چيزي كه بر شما نگران هستم تبعيت از هواي نفستان و آرزوهاي طولاني شما است .

ريشه آرزوي طولاني حب دنيا و دوري از آخرت است كه به دليل حرص به ماديات در انسان نهادينه مي‌شود .