.

" شرح دعای هشتم "

 

أَوْ أَنْ نَعْضُدَ ظَالِم

خدايا به تو پناه مي‌برم از اينكه ظالمي را كمك كنم ،

ظالم تنها اسرائيل و آمريكا نيست ، ظالم كسي است كه از حق فرزند و همسر و اطرافيان ... كم بگذارد

كسي كه در امور دنيوي يا امور اخروي و عبادي بي‌حوصله باشد و كم بگذارد ظالم است و اگر در اين رابطه امر به معروف صورت نگيرد عضد و كمك كار ظالم شده‌ايد و بايد براي رفع آن به خداي سبحان پناه ببريد .


هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات