.

" شرح دعای هشتم "

 

وَ سُوءِ الْوِلَايَةِ لِمَنْ تَحْتَ أَيْدِينَا

خدايا به تو پناه مي‌برم از اينكه افراد تحت سرپرستي خود را به خوبي اداره نكنم.

امور تحت سرپرست مي‌تواند فرزندانمان باشد و يا اعضاء و جوارح ما باشد كه اگر تحت نظارت عقل و قلب قرار نگيرند بايد به خداي سبحان استعاذه كرد . هرگاه در اداره افراد يا اجتماع بحث سليقه ومنيت پا به عرصه وجود بگذارد قطعا بدسرپرستي هم تحقق يافته است .

ما بايد نظر احكام الهي را براي افراد مطرح كنيم نه سلايق شخص خود را. همچنين روي خوش نشان دادن به معاصي افراد و يا سكوت در مقابل آنان نيز مصداق سوءالولايه است بنابراين كسانيكه زيردست ما هستند نبايد به دليل شدت سخت گيري رانده شوند و ناصالح بارآيند و نبايد به دليل راحت گيري و مسامحه ، لاابالي‌گيري كنند . بنابراين كساني‌كه زيردست ما هستند بايد در مسير مستقيم و خارج از افراط و تفريط تربيت شوند.

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات