.

" شرح دعای هشتم "

 

وَ اسْتِصْغَارِ الْمَعْصِيَة

خدايا از صغير شمردن معصيت به تو پناه مي‌برم يعني آنقدر معصيتي را انجام دهيم كه نسبت به آن بي‌مبالات شده و عادي محسوب گردد .

از امام صادق(ع) سوال شد صغير شمردن ذنوب يعني چه؟ فرمودند : اينكه فرد بگويد اگر گناهم همين است خوشابحال من اينكه چيزي نيست و با گفتن اين جمله در واقع عزم بر تكرار در او ثبت مي‌شود و مثل هيزم كه براي آتش جمع مي‌كنند ،‌گناهان هم به مرور جمع مي‌شود و تبديل به آتش فراق و بُعد از حق و فضائل مي‌گردد .

امام صادق (ع) فرمود : خداسه چيز را در سه چيز پنهان كرده است

1-  رضايت خود را در طاعت خود پنهان كرده پس هيچ طاعتي به نظر شما كوچك نيايد كه شايد رضاي خدا در همان طاعت كوچك باشد .

2-  غضبش را در معاصي پنهان كرده پس هيچ معصيتي به نظر شما كوچك نيايد شايد غضب خدا در همان معصيت كوچك باشد .

3-  خدا اوليائش را در بين بندگان مومنش پنهان كرده است پس هيچكدام از بندگان را تحقير نكنيد كه شايد از دوستان صميمي خدا باشد .

عارف بزرگي مي‌فرمود : به اندازه‌اي كه گناهان به نظر ما عظيم جلوه كند ، در مقابل خداي سبحان خضوع مي‌كنيم و به اندازه‌ا‌ي كه گناهان ناچيز به نظر آيد در مقابل خدا، بزرگ بيني داريم .

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات