.

" شرح دعای هشتم "

 

وَ سِنَةِ الْغَفْلَة

سنه به معني چرت زدن به ميزاني كه گوش نشنود ( يعني مسئله خواب و غفلت زياد نيست بلكه همان مقداركه گوش نشنود و غفلتِ در حد چرت زدن عارض ‌شود به انسان خسارت وارد خواهد شد .

پس غفلت در زماني است كه حرف حساب به گوش ما وارد نمي‌شود و غفلت به معني باطل كردن وقت با بيهوده گذراني نيز هست يعني همان زمان  دل خود را در محضر حق احساس نمي‌كند . پس خدايا به تو پناه مي‌برم از اينكه لحظه‌اي در دل من حالتي ايجاد شود كه تو را رها كنم . خدا انسان را خوش گذران قرار داده است زيرا مي‌فرمايد صراط الذين انعمت علهيم و در بحث نعمت،خوشي و آسايش و طمانينه لحاظ شده است پس با خدا بودن يعني خوش گذراني و لذت و بهجت و راحتي. وقتي سرمايه‌هاي ما در اثر وجود غفلت و تسلط شيطان و عدم مراقبه صحيح به تاراج رود شروع غصه خوردن و ناراحتي است .

انسان بايد بطور دائم خود را مشغول كاري نافع كند ، چه به صورت انفرادي يا اجتماعي و در مسير حق، بندگي نمايد در غير اين صورت ابليس و هواي نفس و غفلت وقت او را پر مي‌كند .

از امام حسن (ع) پرسيدند غفلت چيست ؟ فرمود : ترك مسجد و مطيع فرد مفسد شدن يعني اگر مسجد را ترك كنيم از قوت جمع سالم و حضور در صحنه عبادت و ارتقاء و كمالاتي كه در اثر بندگي بوجود مي‌آيد ، غافل شده‌ايم و در اطاعت از فساد يا مفسد يعني انسان از امور غير نافع و وسوسه‌هاي بيجا اطاعت كند و در نتيجه خود نيز غيرنافع و فاسد شود .

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات