.

" شرح دعای هشتم "

 

وَ مُخَالَفَةِ الْهُدَى‏

هدي به معني رسيدن به مقصود است، هر چيزي كه ما را از رسيدن به مقصود ممانعت كند شيطان است و اين حركتهاي شيطاني به چند عامل بستگي دارد : 1- غفلت   2- غرور   3- ضيق صدر و بايد از آنها به خدا پناه برد .

عامل غفلت يعني انسان از عوارض سوء مخالفت با هدايت غافل است و لذا امور دنيوي را بر امور اخروي ترجيح مي‌دهد .

و يا درمسئله غرور كه آتشي در زندگي ايجاد مي‌كند و او را مي‌سوزاند و بواسطه دوري از خضوع و قانتات نبودن آسيبهاي جدي به زندگي وارد مي‌كند و يا در مسئله ضيق صدر به دليل كوتاهي فكر و بصيرت نداشتن، سينه او تنگ مي‌شود و قدرت تشخيص حق از باطل را نخواهد داشت و به جاي مخالفت با هواي نفس . با هدايت مخالفت مي‌كند .

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات