.

" شرح دعای هشتم "

 

وَمَلَكَةِالْحَمِيَّة 

پافشاری در تعصبات

حميت از ماده حمايت يعني كسي تلاش كند و از موجودي مادي و معنوي خود حفاظت به عمل آورد. اين تلاش في نفسه كار ممدوحي است اما اگر صورت افراطي به خود بگيردو شاكله انسان را در همه امور اعم از صحيح و غيرصحيح تشكيل دهد به تعصب و حميت مذموم تبديل مي‌شود.

حميّت ممدوح موجب صيانت دين و خانواده و كشور مي‌شود ولي حميت و تعصب مذموم ، غيرت جاهلانه‌ايست كه موجب استكبار مي‌شود مثل پافشاري بر مليت و نژاد و حرفه كه ناشي از طغيان نفس و خودبزرگ بيني است چنانچه ابليس بواسطه تعصب بر خلقتش كه از آتش بود و فكر مي‌كرد برتر از خاك است،زير بار سجده نرفت و از درگاه حق رانده شد .

امام صادق (ع) مي‌فرمايند: اگر كسي به اندازه خردلي عصبيت داشته باشد خدا او را با اعراب جاهليت محشور مي‌كند در مورد تعصب و حميت ممدوح امام صادق (ع) مي‌فرمايند «اِنَّ اللّه َ تبارَکَ وَ تَعالی غَیُورٌ یُحِبُّ کُلَّ غَیورِ وَ لِغَیْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَواحِشَ ظاهِرَها وَ باطِنَها » خدا چون غيور است هر غيرتي را دوست دارد وامور نامناسب و فواحش ظاهري و باطني را بر ما حرام كرده است پس غيرت و تعصب ممدوح موجب شجاعت و جسارت و قوت خاصي است كه انسان بواسطه آن از عمل صالح و اعتقادات و خانواده خود حفاظت به عمل مي‌آورد و علت اينكه در جامعه فعلي فواحش زياد شده كم غيرتي مردم است كه آسيب وتخريب جدي ايجاد كرده است .

در غيرت مذموم واقعيتها و حقيقتها قابل مشاهده نيستند و بر نگرش انسان تاثير منفي مي‌‌گذارد و فرد را وادار به تعدي و خروج از عدالت و متمسك شدن به گناه مي‌كند زيرا آنچه مربوط به خودش است ،درست ارزيابي مي‌كند و هرچه متعلق به ديگري است غلط مي‌بيند و اين مصداق ظلم و جابجا كاري وعدم رعايت انصاف است .

امام صادق (ع) مي‌فرمايند : اگر كسي تعصب مذموم داشته باشد خداي سبحان دور سر او حلقه‌اي آتشين قرار مي دهد و مصداق آن در دنيا اين است كه دورتفكرات خود حصاري كشيده‌ايم و از نفوذ هرگونه تذكر و نصيحت و واقع بيني جلوگيري و فقط روي موجودي خود پافشاري مي‌كنيم.

پس منشاء تعصب ، استكبار و عدم خضوع درمقابل حق است كه انسان را از جرگه رشد و تربيت دور مي‌دارد و دم و نفس شيطاني را برخود هموار مي‌كند و تاكيد بر ملكة الحميه به همين دليل است كه اين تعصب مذموم شاكله فرد شده و به سختي ازاو جدا مي‌شود و ريشه بسياري از نادرستيها به آن برمي‌گردد و بايد براي اصلاح آن به خدا پناه برد .

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات