.

"شرح دعای هشتم "


       اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الْحِرْص‏

قبل از توضيح هيجان الحرص به سه نكته اشاره مي‌كنيم :

1-  بايد در همه مشكلات اخلاقي خدا را حاضر ببينيم و به او پناهنده شويم تا ادراك حضور مانع شيطنتهاي اخلاقي شود (بك)

2-  كسي كه داراي رذائل اخلاقي است حق ندارد در مقابل خلق اقرار و اعتراض كند بلكه بايد شيطنتهايش را به پيشگاه خدا ببرد و از او تقاضاي رفع مانع بنمايد .

3-  پناهندگي از شيطنت به خداي سبحان بايد با شدت و تاكيد صورت گيرد نه با مسامحه كاري و سهل انگاري . زيرا شيطنت آتش است و اگر با شدت وسرعت از آن جدا نشويم ، مارا مي‌سوزاند (اِنّ)

ترجمه : خدايا من ، خود من به شدت و تاكيد به تو پناهنده مي‌شوم از مشكلات سوء اخلاقي كه يكي از آنها جوشيدن حرص است. (فواره زدن و شعله كشيدن حرص و آز) . حرص يعني طلب كردن چيزي بانهايت تلاش و براي رسيدن به هدف از هر سبب شرعي و غير شرعي ، استفاده كردن .

 در واقع افراط در طلب دنيا ، هيجان حرص است كسي كه داراي اين رذيله است قطعاً توكل ندارد و حتي افراط در طلب علم نيز انسان را به جهال نزديك مي‌كند گرچه در طلب علم ، حرص لازم است اما هيجان حرص او را به طغيان ، عجب و خودباوري مي‌كشاند. پيامبر اكرم بر هدايت خلق حرص مي‌ورزيدند اما هيجان و حرص مذموم نداشتند .

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات