.

" شرح دعای هشتم "

 

وَ إِلْحَاحِ الشَّهْوَة

الحاح از نظر لغت به معني باران پي در پي كه هيچ فاصله‌اي بين آن مشاهده نمي‌شود،‌باراني كه با اصرار و سماجت و لاينقطع مي‌بارد و در زبان متعارف به معني اصرار است.

پس ما از تداوم شهوت و اصرار ورزيدن بر آن به خداي سبحان پناه مي‌بريم گرچه اصل وجود شهوت لازم وبراي بقاي نسل ضروري است همچنين ميل به خوراك ، ميل به ارتباط با مردم نيز از مصاديق شهوت مديريت شده مي‌باشد اما اگر ساماندهي نشود، انسان را در حد حيوانيت سقوط مي‌دهد و از مسير عبوديت جدا مي‌كند . ما حتي در مسير كسب علم و يا ترغيب به معنويات هم نيازمند شهوت صحيح هستيم ولي اگر اصرار و طغيان بورزيم ، علم ما ثمره نافع نخواهد داشت و يا در معنويات آنقدر افراط و زياده‌روي مي‌كنيم كه به نوعي رهبانيتي كه در اسلام مذموم است دچار خواهيم شدپس چون دامنه اميال نفساني وسيع است ، شهوات نيز گسترش دارد و نيازمند مراقبه است .

پيامبر (ص)مي‌فرمايند : بيشترين چيزي كه امت من بوسيله آن وارد جهنم مي‌شوند ، شهوات خوردن و شهوات جنسي است (زيرا حريت انسان زير سوال مي‌رود و بردگي او تضمين مي‌شود شهوت در حد افراط، قوه درك انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهد وقدرت تشخيص او را به هم مي‌ريزد .

پهدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات