.

" شرح دعای هشتم "

 

وَ شَكَاسَةِ الْخُلُق

شكاسه به معني سختي و صعب و رام نبودن وشايد مولود كمي قناعت باشد يعني بسياري از بدخلقي‌هاي انسان بدليل عدم رضايت از موجوديش است . ( به انسان بدخلق هم شكس مي‌گويند )

خدايا از بد برخوردي و لجاجت و ارتباطات ناسالم به تو پناه مي‌برم زيرا انقباض نفس ايجاد مي‌كند و نفس اذيت مي‌شود وميزان تحمل او را كاهش مي‌دهد .

و چون انسانها در اجتماع زندگي مي‌كنند بواسطه بدخلقي هم خود را عذاب مي‌دهند و هم اطرافيان را و مهمتر اينكه با خداي خود نيز درگير ميشوند ودائما برقضا و قدر و اندازه گيريهاي الهي، ايراد وارد مي‌كنند.

امام صادق(ع) فرمودند : انسان بدخلق ايمانش را فاسد مي‌كند چنانچه سركه عسل را فاسد مي‌كند .

انسان بدخلق توفيق توبه هم نخواهد يافت زيرا ممكن است از دروغ وتهمت توبه كند اما به دليل بداخلاقي كه گناه بزرگتر است مجددا گرفتار مي‌شود .

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات