.

" شرح دعای هشتم "

 

وَضَعْفِ الصَّبْر

خدايا به تو پناه مي‌برم از اينكه مقاومتم در مقابل مشكلات ضعيف شود. صبر آن قوه‌ايست كه بواسطه آن،مسائل مثبت در ما راسخ و نهادينه مي‌شود پس ضعف صبر يعني ناقص گذاشتن كارهاي مثبت .

انسان نبايد بواسطه فقر :

1-  شكايت ممتد و اعتراض

2-  جزع و فزع

3-  انجام معصيت و ترك طاعت داشته باشد

زيرا اينها عوامل سقوط فرد هستند ( فقر اعم از مالي ، عاطفي ، آبرويي ، مقامي ....)

و داشتن صبر در اين امور انسان را بر امور سخت غالب مي‌كند و هميشه منتظر گشايشي از ناحيه حق (و نه خلق) مي‌باشد .

متخلق شدن به صفت صبر بسيار سخت است ، تحمل شدتهاي زندگي و مقاومت در مقابل معصيت و ترك اعتراض ... سخت است اما ثمره و بَرِ شيرين دارد و در جايگاه‌هاي مختلف زندگي اثرات خاص را مي‌گذارد و به همين دليل است كه اجر آن در قرآن بي‌حساب ذكر شده است .

عارفي مي‌فرمايد : هرچيزي جوهره‌اي دارد جوهره انسان عقل و جوهره عقل، صبر است.در واقع كسي كه صبر ندارد عقل ندارد پس صبر مثل عقل بايد در تمام زندگي جريان داشته باشد نه در شرايط خاص .

يكي از مصاديق مهم و اشد مراتب صبر ، تقوي و پرهيزكردن از اين است كه كارهاي مثبت را به خود نسبت دهيد و هميشه حول و قوه و عنايت وتوفيق حق را راس الامور ببيند و خواطر سوء را دور بريزد و در سير و سلوك الهي قدم برداريد.


هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات