.

" شرح دعای هشتم "

 

       وَغَلَبَةِالْحَسَد

شيطنت بعدي مسلط شدن حسد است. حسد يعني از نعمتهاي ديگران اكراه داشتن ، در واقع حسد نوعي انحصار طلبي درمزيتهاي فردي و اجتماعي است و از پيوست بخل و حرص ايجاد مي‌شود.

پيامبر مي‌فرمايند: در درون همه انسانها سه چيز مخفي است كه از آن نجات نمي‌يابيد :

گمانهاي مختلف ،‌ فال بد زدن ، حسادت منتها به شما خبر مي‌دهم كه از اين وضعيت خارج شويد با نسبت حقانيت به ظن و گمان ندادن و حسابي روي فال بد زدن باز نكردن و گذشتن و عبور از حسادت يعني طلب زوال نعمت ديگران را نكردن .

انسان حسود در دين و دنيايش امنيتي وجود ندارد زيرا درخواست سلب نعمت هم دين را از بين مي‌برد و هم آسايش و آرامش براي فرد باقي نمي‌گذارد و هميشه بدخلق است و دوست و انيسي ندارد و حسد بر سلامتيش اثر مستقيم دارد و چون هميشه به دنبال سلب نعمت از ديگران است انگيزه‌اي براي طلب حسنات ندارد .

بنابراين با توجه به حديث پيامبر ما نمي‌گوييم از حسد به خداي سبحان پناه مي‌بريم چون در لايه‌هاي زيرين وجود ما حسادتهايي مرموز و پنهاني وجود دارد ولي ما از غلبه حسد به خداوند پناه مي‌بريم كه بر ديدگاه و فكر و تصميم گيريهاي روزمره ما غلبه كند.

 در تمناي سلب نعمت و حسادت چند مسئله وجود دارد :

1-  محدود ديدن خداي سبحان. در واقع حسود فكر مي‌كند خدا نمي‌تواند به او نعمتي دهد و نعمت را در اختيار بعضي از بندگان قرار مي‌دهد .

2-  ناديده گرفتن عظمت و قدرت واسعه حق .

3-  زير سوال بردن عدالت خداوند يعني چرا به فلاني كه استحقاق  نداشت نعمت دادي.

4-  بخيل بودن، يعني مي‌خواهد خودش از اين نعمات به تنهايي بهره ببرد .

5-  حرص هم در ساختار حسد نقش كليدي دارد يعني به موجودي مادي خود قناعت نمي‌كند و راهكار افزايش را ، سلب نعمت از ديگري مي‌داند .

6-  حسود مورد غضب خداوند واقع مي‌شود زيرا بدخواه ديگران است .

7-  دشمنان زيادي پيدا مي‌كند و رابطه اجتماعي خوبي با ديگران ندارد .

8-  به سلامت جسمي او آسيب وارد مي‌شود .

9-  دائم الغصه است .

10- توفيق شكر ندارد زيرا الطاف خدا را به خود ناديده مي‌گيرد .

علاج حسادت بعد از پناه بردن به خداوند، تواضع است يعني اگر حسود بين خودش و صاحبان نعمت فاصله‌ايي نبيند و خضوع و تواضع محسود را مد نظر قرار دهد،خواستار زوال نعمتش نمي‌شود و از طرفي بايد خود را در حرزي قوي قرار دهيم كه ديگران به ما حسادت نكنند كه آية‌الله بهجت خواندن آية‌الكرسي و معوذتين را پيشنهاد مي‌فرمودند .

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات