.

"شرح دعای هشتم "

 

   وَسَوْرَةِالْغَضَب‏

و از تندي و حمله غضب و عصبانيت و انتقام گيري به خداي سبحان پناه مي‌بريم .

راغب در مفردات مي‌فرمايد غضب ما يا نسبت به مقام بالاتر از خودمان است كه چون از عهده انتقام برنمي‌آييم حزن بر ما عارض مي‌شود (پس افراد غصه‌دار از خدا عصباني هستند و چون در مقابل او نمي‌توانند قد علم كنند، محزون مي‌شوند )

و اگر غضب ما نسبت به مقام پايين تر اعمال شود همان خشم و حمله و تندي محسوب مي‌شود

و اگر غضب نسبت به همطراز خود باشد كينه نام مي‌گيرد پس حزن و غضب و كينه، همه مذموم است ما بايد از خدا بخواهيم كه عصبانيت مذموم و حمله غضب نداشته باشيم (گرچه انكار عصبانيت هم في‌نفسه مذموم است زيرا ما در مسائل جهادي و يا در مقابل منكرات بايد ناراحت و عصباني باشيم) در واقع غضب را مثل سگ مُعَلَمْ بدانيم يعني سگي كه براي شكار تربيت مي‌شود و بي‌جهت به كسي حمله نمي‌كند .

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات