.

" روش برخورد با افراد مختلف "

جلسه پنجم _ 93/2/29

 

امام سجاد(ع) در بخش پایانی دعای23صحیفه سجادیه شیوه برخورد با کسانی را که اراده بدی کرده اند به ما آموزش می دهند.

اولین آموزش حضرت آنست که خودمان با این افراد مقابله نکنیم بلکه از خدا بخواهیم که خدا با آنها مقابله کند زیرا ما در برخوردهای خود افراط و تفریط داریم و گرفتار نفسانیات می شویم.

"من ارادنی بسوء فصرفه عنی: و هر كه عليه من انديشه بد داشته باشد او را از من بگردان،"

هرکس که اراده کرده به من آسیب وارد کند سوء را از من برطرف نما و بدی را به ظالمین دفع و منصرف فرما.

"وادحر عنی مکره و نيرنگش را از من دور كن"

گاهی اوقات افرادی میخواهند به طور پنهانی به ما آسیب وارد کنند باید از خدای سبحان درخواست کنیم مکر آنها را از ما دور کند.

  "وادرأ عنی شرّه:  و شرش را از من بازدار"

خدایا شر کسی را که می خواهد به من آسیب برساند از من دفع کن تا بواسطه این فرد آسیبی به دیانت و اعتقادات من وارد نشود. تربیت خدا ذاتا مهری است نه قهری، باید از خدا طلب کردکه آزار دهنده را تربیت کند و نقشه هایش را متوقف نماید زیرا چنین فردی بیش از آنکه به دیگری صدمه بزند به خود صدمه می زند

در ادامه حضرت راهکارهایی را در دعای 49 بیان می فرمایند.

"کم من حاسد قد شرق بی بغصه: و چه بسا حسودى كه به‏ سبب من اندوه گلوگيرش شد"

 افرادی نسبت به ما حسادت می کنند و تمنای زوال نعمات ما را دارند و دوست دارند ما اذیت شویم و گاهی به زبان هم مطرح می کنند، سینه آنها پر از غیظ است، با سینه ای پر از غیظ عیوب مختلف را به ما نسبت می دهند.

"فنادیتک یا الهی مستغیثا بک:  آنگاه - اى خداى من - فرياد خواهانه تو را صدا زدم،"

خدایا به تو پناه آوردم، از تو می خواهم، به تو شکایت می کنم و اطمینان دارم که تو خیلی سریع جواب مرا می دهی می دانم، پناهنده به تو شکست نمی خورد.

"فَحَصَّنْتَنى مِنْ بَاْسِهِ بِقُدْرَتِكَ:  و تو مرا به قدرت خود از شر او نگاهداشتى"

تو مرا با قدرت خود در یک قلعه امن قرار دادی و از آسیب های آن با قدرتت حفظ کردی.

برخورد صحیح با والدین

امام سجاد (ع) در دعای 24 شیوه صحیح برخورد با والدین را به ما آموزش می دهند:

"استکثر برّهما بی و ان قلّ و ان استقل برّی بهما و ان کثر:  و خوبى ايشان را در حق خود هرچند اندك باشد زياد بينم، و نيكويى خود را درباره ايشان گرچه بسيار باشد كم شمارم"

 خدایا مرا به گونه ای قرار بده که اگر والدینم حداقل خدمات را به من داشته باشند لطف آنها در نظر من بسیار زیاد باشد و اگر خیررسانی من به آنها زیاد باشد درنظرم اندک جلوه کند.

"اطب لهما کلامی: گفتارم را بر آنان دلنشين فرما"

گفتار من با والدینم گفتاری درست و لذت بخش باشد یعنی کلام طیب داشته باشم.

"صیرنی بهما رفیقا وعلیهما شفیقا:  مرا نسبت به هر دو خوشرفتار و دلسوز قرار ده"

 خدایا مرا رفیق والدینم قرار بده تا نسبت به آنها محبت زیاد و مدارا داشته باشم. آنها به طور قطع  اذیت هایی نسبت به من داشته ند، از خدا درخواست می کنم که تمام آنها را ببخشد آثار خلاف و کم کاریهای آنها را بردارد. تصورما نسبت به والدینمان باید صحیح باشد و بدانیم که آنها همیشه به ما خیررسانی داشته اند.

هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات