.

شیوه های تغییر دادن واکنشهای غیر منطقی

روش‌هايي به صورت ذيل توصيه مي‌شود تا واكنش‌هاي غيرمنطقي را تغيير دهيم:

1-  به احساست خود اذعان كنيد و تصميم بگيريد در مقام تغيير دادن آنها كاري صورت دهيد. اگر به راستي خشمگين هستيد، به خشم خود اقرار كنيد. بپذيريد كه گاهي رفتار خصمانه‌اي پيدا مي‌كنيد. توجه كنيد آيا اين احساسات به راستي به شما كمك مي‌كنند تا روابط خود را با نوجوان خود بهتر كنيد. تصميم بگيريد و اقدام نماييد.

2-  هدف احساسات منفي خود را شناسايي كنيد.

3-  به لحن صداي خود توجه كنيد لحن صداي شما يكي از روشن‌ترين نشانه‌هاي نگرش و طرز تلقي راستين شماست سعي كنيد محكم امّا دوستانه حرف بزنيد. اين گونه مي‌توانيد احساسات خود را تغيير دهيد.

4-  متوجه رفتار غيركلامي خود باشيد. حالات چهره، حالات بدن و ژست‌هاي شما نشانه احساس شما هستند. سعي كنيد حالات محكم امّا موقرانه داشته باشيد.

5-  حواستان را پرت كنيد. گاه صحبت كردن اصولاً‌ كار درستي نيست. امّا براي بسياري از والدين، سكوت دشوار است. چه آن كه بخواهند احساسات منفي‌ خود را متوقف سازند. اگر بتوانيد اتاق را ترك كنيد، اقدام بجايي انجام داده‌ايد. در غير اين صورت سعي كنيد به موضوعي كه نوجوان مي‌گويد و انجام مي‌دهد، فكر كنيد ذهنتان را از مسأله دور كنيد.

6-  كاري را كه انتظار نمي‌رود انجام دهيد. اگر كاري را انجام دهيد كه نوجوان انتظار دارد، اين واكنش بدرفتاري نوجوان شما را تشديد مي‌كند. در اتاق راه برويد و يا از شيوه حواس پرت كردن  و توجه به موضوعات ديگر استفاده كنيد.

7-  راه در آرامش قرار گرفتن را بياموزيد. از استرس فاصله بگيريد، زماني را براي تنهايي خود بگذاريد، وقتي از چيزي ناراحت مي‌شويد به خود فرمان آرام كننده بدهيد.

8-  مشرب خوش را فراموش نكنيد.

9-  براي تغيير دادن باورهاي غيرمنطقي خود كاري صورت دهيد.

منبع: پدر، مادر، نوجوان                           مترجم: مهدي قراچه داغي

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط