.

نمونه هایی از احساسات منفی در نوجوانان

احساس گناه: داشتن احساس گناه هدف مشخصي را پي مي‌گيرد. وقتي احساس گناه مي‌كنيم معمولاً‌ عوض نمي‌شويم. احساس گناه از آن روست كه مي‌خواهيم از زيربار مسئوليت اقدامي كه كرده‌‌ايم شانه خالي ‌كنيم و زماني كه احساس گناه مي‌كنيم تاوان خود را پرداخت كرده‌ايم. از آنجائيكه احساس گناه يك احساس منفي است كه تغييري را سبب نمي‌شود، بهتر اين است كه در نوجوان خود توليد احساس گناه نكنيم. در ضمن از پذيرفتن عذرخواهي نوجوان زماني كه احساس مي‌كنيد از عملش نادم نيست خودداري نماييد.

ترس و اضطراب : نوجوان مضطرب و نگران فاقد اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس يك شبه ايجاد نمي‌شود اما پدر و مادر مي‌توانند به فرزندان خود اعتماد به نفس و شجاعت بدهند. راهي براي اين كار اين است كه زمانهاي اقدام موفق نوجوان را به او خاطرنشان كنيم. صحبت درباره امكان شكست و بحث درباره عواقب آن از شدت اضطراب و نگراني نوجوان مي‌‌كاهد.

استرس:‌ استرس همانند احساسات چيزي نيست كه از بيرون به كسي تحميل شود. بسياري از مردم زندگي پر مشغله‌اي دارند امّا استرس را تجربه نمي‌كنند زيرا استرس ناشي از واكنس ما به موقعيتها و حوادث زندگي است. اگر به خود بگوييم كه زندگي بيش از حدي كه بتوانيم تحمل كنيم است ، بدن ما راهي پيدا مي‌كند تا درست بودن حرف ما را ثابت كند. استرس با احساساتي از قبيل خشم و اضطراب همراه است. اگر والدين و نوجوانان بياموزند كه با اين احساسات برخورد متناسب بكنند، در اين صورت مي‌توانند تحت تأثير استرس، از آن متأثر نشوند مهم است كه بتوانيم به نوجوان راه اولويت بندي و از همه مهمتر راه قرار گرفتن در آرامش را بياموزيم.

منبع : پدر ، مادر ، نوجوان        مترجم :‌مهدي قراچه داغي

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط