.

هدفهاي مثبت

زماني كه مي‌گوييم رفتار نوجوان هدفهاي مشخصي را دنبال مي‌كند، منظورمان اين است كه هر كار آنها به جهت و قصد خاصي انجام مي‌شود.

نوجوانان در كنار هدفهاي بدرفتاري، هدفهاي مثبتي را نيز دنبال مي‌كنند. مسلماً توجه‌طلبي، كسب قدرت، رسيدن به هيجان و مورد قبول دوستان واقع شدن هدف‌هاي مثبتي هستند كه مي‌توانند عزت نفس را بالا ببرند، و رفتارهاي مسئولانه و رضايتبخش را افزايش دهند. هدفي مثبت است كه احساس احترام به خود، احترام به ديگران، مسئوليت مشترك و همكاري را براي رسيدن به هدفهاي سازنده افزايش دهد.

نوجوانان نيز مانند سايرين تركيبي از هدفهاي مثبت و منفي را دنبال مي‌كنند. پدر و مادر موظفند رفتارهايي را در نوجوانان خود تقويت كنند كه به هدفهاي مثبت بينجامد. فرايند تشويق به قدري مهم است كه بايد به طور جداگانه به آن پرداخته شود. تشويق به همكاري لازم و ضروري است و منظور از همكاري يعني آنكه به رفاه و سعادت ديگران نيز به همان اندازه رفاه و سعادت خود علاقه‌مند باشيم. تشويق عزت نفس نوجوان را افزايش مي‌دهد و به او احساس ارزشمندي مي‌دهد وقتي اين احساسات ريشه مي‌گيرد و رشد مي‌كند، ميل نوجوان به همكاري با پدر و مادر و سايرين افزايش مي‌يابد. نوجوان به كمك پدر و مادر خود مسئوليتهايي در قبال رفتار خود عهده‌دار مي‌شوند، تصميمات عاقلانه مي‌گيرند و نتايج تصميمات خود را مي‌پذيرند.

نوجوان سالم با اعتماد بيشتري رفتار خود را ارزيابي مي‌كند و به راحتي بيشتري اشتباهات خود را اصلاح مي‌كند وقتي نوجوان به اين نتيجه مي‌رسد كه مي‌تواند احساسي از تعلق داشته باشد ، احتمال اينكه بدرفتاري كند كاهش مي‌يابد. نوجواني كه احساس مي‌كند مي‌تواند با اقدامات مسئولانه و عقلاني خواسته‌هاي خود را پيگيري كند نيازي به درگيري در جنگ قدرت پيدا نمي‌كند و مترصد جلب توجه نمي‌شود. نسبت به خود احساس خوبي پيدا مي‌كند و به ديگران و از جمله پدر و مادر خود بيشتر احترام مي‌گذارد.

منبع : پدر، مادر، نوجوان              مترجم مهدی قراچه داغی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط