.

هدفهاي بدرفتاري 3

نوجواناني كه ناتواني خود را به نمايش مي‌گذارند، در مقايسه با ساير نوجوانان مأيوس‌ترند، هدف آنها اين است كه كسي براي انجام كاري به آنها مراجعه نكند. به پدران و مادران نشان مي‌دهند كه نمي‌‌توانند با كسي دوستي كنند، نمي‌توانند از وزن خود بكاهند، يا به آن بيفزايند، نمي‌توانند تكاليف خود را انجام دهند و ...

اين نوجوانان معتقدند كه از ناتوانايي يا بنيه‌ كافي براي درست انجام دادن كارها بي‌بهره‌اند. آنها از خود برداشت ضعيف دارند. برخي از آنها دچار اين باور اشتباه هستند كه هر چيز كمتر از كامل و عالي بي‌فايده است.

وقتي فكر نمي‌كنند كه بتوانند در حد بهترين ظاهر شوند تسليم مي‌شوند و دست مي‌كشند. پدر و مادرشان نيز مأيوس مي‌شوند و ممكن است كه آنها هم از خواسته خود عدول كنند و به اين نتيجه برسند كه نوجوان آنها واقعاً ناتوان است و كار مهمي از او ساخته نيست.

برخي ديگر از نوجوانان از ابزار هيجان براي رسيدن به هدف خود استفاده مي‌كنند. پدر و مادر نيز بيشتر حالت تدافعي مي‌گيرند. اين والدين اغلب از رفتارهاي نوجوان خود تكان مي‌خورند، در ضمن رنجش به دل مي‌گيرند و عصباني مي‌شوند.

نوجواناني كه مي‌خواهند مورد قبول دوستان همسال خود واقع شوند معمولاً با پدر و مادر خود مشكلي پيدا نمي‌كنند مشروط بر آنكه پدر و مادر بر انتصاب دوست از سوي او صحه بگذارند. امّا اگر پدر و مادري دوستان نوجوان خود را تأييد نكنند، نگران و دلواپس مي‌شوند.

برخي از نوجوانان مترصد برتري هستند. ( برتري در درس، در ورزش ، و ... ) آنها معمولاً مورد تأييد و تصديق پدر و مادر خود هستند. بسياري از والدين برتري‌هاي نوجوان خود را به حساب مهارتهاي تربيتي خود مي‌گذارند. با آنكه اين والدين برتري جويي فرزندان خود را تأييد مي‌كنند امّا تلاش بيش از اندازه در اين زمينه نيز خوشايند نيست زيرا گاهي رقابتهاي فراتر از حد سالم مي‌رود و به روابط او با دوستان و همسالانش لطمه مي‌زند.

برخي ديگر نيز تن به رقابت‌هاي مخرب مي‌دهند. تلاش براي رقابت و برتري بايد با همكاري و تعاون متعادل شود تنها راه شناسايي هدف نوجوان اين است كه پدر و مادر به احساس خود توجه كنند و در ضمن واكنش نوجوان به اقدامات اصلاحي خود را در نظر بگيرند. بايد توجه شود كه اين اعمال به شدت كم يا زياد در همه نوجوانان و در همه افراد بالغ وجود دارد.

منبع: پدر ، مادر، نوجوان                                                  مترجم :‌مهدي قراچه‌داغي
للهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط