.

هدفهاي بدرفتاري 2

نوجوانهايي كه در جستجوي كسب قدرت هستند معتقدند كه اگر صاحبان اختيار را به مبارزه بطلبند، مهم مي‌شوند. اين اشخاص مي‌خواهند همه چيز را در كنترل خود داشته باشند. اين نوجوانها ممكن است بخواهند بر پدر و مادر خود نيز رياست كنند.

نوجوانان خواهان قدرت، مي‌خواهند كاري را كه تصميم مي‌گيرند، انجام دهند. اغلب اوقات وقتي پدر و مادر در مقام مخالفت با آنها حرف مي‌زنند مي‌توانند حرفشان را به كرسي بنشانند، امّا مشكلاتي در زمينه‌هاي ديگر بروز مي‌كند. به طور مثال اگر پسر شما بدون اجازه اتومبيل خانواده را بر مي‌دارد، ممكن است عصباني شويد و بخواهيد مثلاً داد بكشيد يا او را تهديد كنيد. اگر تسليم شويد و به او آزادي عمل بدهيد، او مي‌فهمد كه سررشته امور در دست اوست. و اگر بخواهيد قدرت نمايي را با قدرت نمايي متقابل جواب دهيد، ممكن است نوجوان متقابلاً قدرت عمل بيشتري نشان دهد. به اين دليل در برخورد با نوجوان قدرت طلب بهتر است كه با او مبارزه طلبي نكنيد. اگر او بداند كه كسي براي مبارزه با او وجود ندارد نمي‌تواند بجنگند. زماني كه به اين نتيجه رسيديد كه نوجوان شما قصد قدرت نمايي دارد، به واكنش‌هاي او نوع ديگري بايد پاسخ دهيد.

نوجوانهايي كه قصد انتقام جويي دارند معتقدند كه دوست داشتني نيستند. به زعم آنها با رفتار ظالمانه و با شدت عمل مي‌توان به نتيجه رسيد. نوجواني كه با پدر و مادرش درگير جنگ قدرت شده و مي‌داند كه در جريان اين درگيري پدر يا مادرش پيروز ميدان بوده‌اند، مي‌توانند پدر و مادرشان را نارحت كنند.

پدر و مادر در برخورد با رفتار انتقامجويانه نوجوان اغلب به شدت ناراحت و آزرده خاطر مي‌شوند. و ممكن است بخواهند تلافي كنند امّا با مجازات كردن نوجوان زمينه‌اي فراهم مي‌كنند تا به فكر انتقام و تلافي بيفتند.

 اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط