.

در جستجوی شناخت و تعلق

نوجوان‌ها در مقطعي از زندگي خود هستند كه مي‌خواهند به هوّيت خود دست يابند، مي‌خواهند بدانند كيستند و چه عاملي به زندگي‌شان معنا و مفهوم مي‌دهد و در جستجوي راههايي هستند كه به آنها اعتبار بدهد. در ضمن مي‌خواهند مورد قبول دوستان هم سالشان قرار گيرند.

براي بسياري از نوجوانان، مورد قبول دوستان هم‌سال واقع شدن بسيار مهمتر از آن است كه مورد توجه پدر و مادر قرار بگيرند. ميل به مورد قبول دوستان واقع شدن تمام ذهن نوجوان‌ها را به خود مشغول مي‌كند. برخي از نوجوانان با نشان دادن مهارت‌هاي مكانيكي ، بازي در تئاتر و نمايش، شركت در مسابقات ورزشي، فعاليت در زمينه‌هاي اجتماعي، انجام هر چه بهتر تكليف مدرسه، و يا پرداختن به كارهاي داوطلبانه مي‌خواهند شناخت لازم را در خود ايجاد كنند.

برخي نوجوانان با پرداختن به امور غير قانوني ، غير مسئولانه ، استعمال مواد مخدر، رابطه با جنس مقابل، كشيدن سيگار و ...  مي‌خواهند براي خود شهرتي كسب كنند. والدين بايد توجه داشته باشند كه به تدريج كه بچه‌ها بزرگ مي‌شوند، توجه آنها به افراد بيرون از منزل بيشتر مي‌شود. براي نوجوان دوستان همسال در حكم همه چيز است. تا زماني كه تصميم نوجوان براي او خطرناك نباشد و به او و اطرافيانش لطمه نزند، بهتر است پدر و مادر به اين تصميمات بها داده و سعي كنند آنها را بفهمند. بسياري از مباحثي كه ميان نوجوان و والدين آنها اختلاف توليد مي‌كند مقولاتي مثل سرگرمي‌ها، سبك آرايش و لباس آنهاست. نوجوان با تصميم‌گيري درباره اين مسائل ، هدف‌ها و ارزش‌هاي خود را مشخص مي‌كند.

منبع: پدر،‌مادر، نوجوان           ترجمه :‌مهدي قراچه داغي

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط