.

کلید تربیت موثر

آموزش تربيت مؤثر نوجوان، روشي است كه بايد جايگزين روش‌هاي تربيتي آسان‌گير و استبدادي شود. زندگي به اتفاق و احترام متقابل بدين معناست كه نه پدر و مادر و نه نوجوان خود را برتر احساس نكنند و در مقام هتك حرمت يكديگر عمل نكنند. در اين روش احترام جايگزين سركشي مي‌شود و همكاري جاي فشار و جبر را مي‌گيرد.

پدر و مادر و نوجوان اگر مي‌خواهند كه به يكديگر نزديك شوند و از فاصله موجود بين خود بكاهند، بايد به يكديگر احترام بگذارند و به يكديگر اعتماد داشته باشند. افراد خانواده بايد به حفظ موقعيت خود اطمينان داشته باشند و بدانند كه در سطح خانواده چه نقشي را ايفا مي‌كنند.

والديني كه احساس امنيت خاطر دارند و براي خود احترام قائلند مي‌توانند با نوجوان خود روابط مؤثري ايفا كنند. اين دسته از والدين بدون اينكه تنها به برنده شدن فكر كنند، و يا ثابت كنند كه حق با چه كسي است و يا بخواهند شرايط خانواده را در دست خود نگهدارند، مي‌توانند با نوجوان خود روابط جديدي ايجاد كنند.

والدين بايد به دو نكته توجه داشته باشند:

كه پدر و مادر نمي‌توانند اراده خود را بر نوجوان تحميل كنند و نوجوان هم نمي‌تواند اراده خود را بر پدر و مادر تحميل نمايد. هيچ كس نمي‌تواند ديگران را به انجام دادن كاري كه به آن تمايل ندارند مجبور كند.

والدين بايد توجه داشته باشند كه سعي آنها بايد بر ايجاد روابط مناسب بين خود و نوجوان باشد و به اين نكته اساسي توجه كنند كه با زور و فشار نمي‌توانند نوجوان خود را تغيير دهند، بلكه تربيت يك عمل تدريجي است و با خودسازي و الگوي عملي بودن براي نوجوان مي‌توان به او آموزش عملي داد.

والدين بايد همواره توجه كنند كه: به عمل كار برآيد نه سخن

روابط مناسب با نوجوان موجب مي‌شود كه او والدين را دوستان مناسبي براي خود ببينند و رفتار خود را با خواسته خود مطلوب نمايد.

توجه به نكات زير براي والدين ضروري است:

1-  احترام متقابل

2-  اعتماد متقابل

3-  توجه و علاقه دو جانبه

4-  همدلي و درك متقابل

5-  ميل به گوش دادن به حرفهاي يكديگر.

6-  تأكيد بر جنبه‌هاي مثبت به جاي جنبه‌هاي منفي.

7-  تعهد به همكاري و مشاركت در حل مسائل و مشكلات

8-  در ميان گذاشتن انديشه و احساسات به جاي پنهان كردن آنها.

9-  تعهد متقابل براي دستيابي به هدفها و حمايت از يكديگر.


منبع: پدر ، مادر، نوجوان             ترجمه: مهدي قراچه داغي

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط