.

شیوه های تربیتی غیر موثر(4)

رفتار نوجوانان با والدين مستبد به شيوه‌هاي متفاوتي است.

بعضي از آنها خشمگين مي‌شوند و تصميم مي‌گيرند عليه والدين شورش كنند. آنها كه احساس مي‌كنند مورد انتقاد واقع شده‌اند، بر مواردي كه پدر و مادر توان كنترل ندارند، ادامه روش داده و پافشاري مي‌كنند.

به عنوان نمونه مي‌توان به موضوع انتخاب دوست، كشيدن سيگار، استعمال مواد مخدر و مواردي از اين قبيل اشاره كرد.

زماني كه پدر و مادر مستبد و نوجوان سركش براي كسب قدرت اقدام به مبارزه با هم مي‌كنند، يكي از آنها به پيروزي موقت دست مي‌يابد. امّا احترام متقابل از بين مي‌رود و روابط آنها آسيب مي‌بيند. در برخي خانواده‌ها ، رفتار مستبدانه پدر و مادر ممكن است نوجوانان را دلسرد كند. اين نوجوانان ممكن است به قدري حق را به پدر و مادر خود بدهند كه تسليم شده و از خواسته خود عدول كنند.

برخي از آنان نيز براي اجتناب از انتقاد ممكن است در مقام راضي كردن والدين برآمده و مطابق ميل و خواسته آنها رفتار كنند. در ظاهر او ممكن است اين نوع رابطه خانوادگي ايده‌آل به نظر برسد و پدر و مادر احساس برنده شدن را داشته باشند امّا بايد توجه داشته باشند كه اين پيروزي به چه بهايي به دست آمده است. اگر نوجوان حرمت نفس خود را از دست بدهد و براي راضي كردن والدين خود، دست به هر كاري بزند، بهاي گزافي پرداخت شده است.

نوجوان با توجه به قابليت و توانايي خود با رعايت ارزش‌ها و علايق بايد انتظارات و معيارهاي واقع بينانه‌اي در نظر بگيرد، در غير اين صورت نوجوان هرگز ياد نمي‌گيرد براي خود انديشيده ، هدف گذاري و ابتكار را بياموزد و به جاي آن صرفاً ياد مي‌گيرد كه پدر و مادر خود را راضي كند و مي‌خواهد تا رؤياهاي والدين خود را به واقعيت تبديل نمايد.

منبع: پدر، مادر، نوجوان                                                         ترجمه: مهدي قراچه‌داغي


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط