.

شیوه های تربیتی غیر موثر(3)

نوجوانان ناز پرورده از پدر و مادر خود خدماتي زيادي را مطالبه مي‌كنند و در منزل صاحب قدرت هستند. علت اينست كه والدين آسان‌گير داراي سلسله باورهاي اشتباهي هستند. يكي از باورهاي نادرست آنان اينست كه :« اگر مطابق ميل و خواسته فرزند خود رفتار نكنند، مهر و  علاقه او را به خود از دست مي‌دهند. »‌ امّا حقيقت نتيجه‌ي كاملاً‌ معكوس را نشان مي‌دهد. پدر و مادر آسان‌گير نه تنها مورد توجه و مهر فرزندان خود نيستند بلكه مهر و عشق آنها را نيز از دست مي‌دهند.

زماني كه پدر و مادر از سياست نازپروده كردن خود دست مي‌كشند، ممكن است زندگي خانوادگي تا مدتي دشوار شود و نوجوان سطح توقع خود را بيشتر كند زيرا به اين نتيجه مي‌رسد كه به خواسته‌ي خود نرسيده و زندگي غير منصفانه است.

او سعي مي‌كند تا والدين خود را به شيوه گذشته بازگردانده تا خدمتگزار او باشند و يا حتي اقدام به انتقام جويي مي‌كند و يا به سياست « برايم مهم نيست» ‌روي آورد.

امّا والدين بايد بدانند كه در هر عمل و به خصوص تربيت كردن فرزندان بايد روش تعادل را سرمشق خود قرار داده و به آن رجوع كنند.

روش استبدادي نيز به همان اندازه روش آسان‌گيري و نازپروده كردن غير مؤثر است. پدر و مادر مستبد فكر مي‌كنند كه جواب همه چيز را مي‌دانند و مي‌توانند به سود همه تصميم بگيرند ، به همين دليل سعي مي‌كنند نظرات خود را به همه تحميل كنند. آنها فرض را بر اين مي‌گذارند كه نوجوان نمي‌تواند به خودي خود رفتار موفقيت‌آميزي داشته باشد.

والدين مستبد اغلب به طرق زير رفتار مي‌كنند:

1-  از عملكرد نوجوان به شدت انتقاد مي‌كنند.

2-  متوقع و تهديد كننده هستند.

3-  با پاداش دادن يا مجازات كردن در مقام سلطه‌جويي بر نوجوان هستند.

4-  خاطرنشان كرده و غرولند مي‌كنند.

5-  در تكاليف مدرسه نوجوان دخالت بيش از اندازه دارند.

6-  به نوجوان اعتماد نكرده و به او احترام نمي‌گذارند.

7-  به اعتقاد آنها يك راه درست وجود دارد و آن هم راهي است كه آنها پيشنهاد مي‌كنند.

... ادامه دارد

منبع: پدر ، مادر ، نوجوان                                           ترجمه : مهدي قراچه داغي

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط