.

شیوه های تربیتی غیر موثر(2)

روش‌ آسان‌گيري روش غير مؤثر است زيرا احترام را از والد و نوجوان دور مي‌كند. در اين نوع رفتار با نوجوان به عنوان فردي كنترل نشدني و فاقد حس همكاري برخورد مي‌شود و با والدين به عنوان افرادي كه كاري از آنها ساخته نيست و نمي‌توانند با راهنمايي‌هاي خود وحدت و انسجام خانواده را حفظ كنند برخورد مي‌شود.

اين نوع برخورد موجب دلسردي و ترديد از عزت نفس نوجوان مي‌شود زيرا نوجوان باور مي‌كند كه شخصيتي تغيير ناكردني دارد. اگر نوجوان احساس كند كه پدر و مادر به او احترام نمي‌گذارند، خود نيز نمي‌تواند به خويشتن احترام بگذارد.

ناز پروده كردن نوجوان نيز روشي نامناسب است و او را عليل بار مي‌آورد، زيرا به او آموزش داده مي‌شود كه نمي‌تواند وظايف شخصي خود را انجام دهد، اعتماد به نفس خود را از دست مي‌دهد و خود را فردي نابالغ و بي‌دست و پا تلقي مي‌كند و احساس مي‌كند كه پيوسته به مراقبت و توجه احتياج دارد. به علاوه فردي متوقع بار مي‌آيد.

نمونه‌هايي از ناز پرورده كردن نوجوانان به صورت زير مي‌باشد:

1-  بيدار كردن نوجوان ، در شرايطي كه ساعت زنگ‌دار در اختيار دارد.

2-  خاطر نشان كردن ساعت و وقت روز به او تا به موقع به محل قرار خود برسد.

3-  جواب دادن به جاي او در شرايطي كه كسي از او سؤال كرده است.

4-  انتخاب لباس، جمع و جور كردن و شستن لباس نوجوان.

5-  دنبال اشياء و لوازم او گشتن.

6-  رسيدگي به تكاليف مدرسه او.

7-  پول دادن بيش از حد نياز و متعارف به نوجوان.

8-  مسئوليت همه كارهاي منزل را پذيرفتن.

9-  كنترل نداشتن و اجازه دادن به ورود و خروج از منزل بدون محدوديت.

10-جابجايي آنان به وسيله اتومبيل براي هر كار.

سرويس دادن به نوجوانان با نيّت خير انجام مي‌شود امّا اشكال اين كار اين است كه آنها را براي قبول مسئوليت در زندگي آماده نمي‌كند.

ادامه دارد...

منبع: پدر، مادر، نوجوان                      ترجمه: مهدي قراچه‌داغي

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط