.

 

گزیده‌ای از کلاس نهج البلاغه (با موضوع پیامدها ) استاد محترم خانم زهره بروجردي     

  توسط خانم  ف . نوربخش  
پيامد ذكر

  خطبه 213 فراز 1: « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّكْرَ جِلاءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرَةِ وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْغَشْوَةِ وَ تُقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَة»

خداوند پاك ياد خود را صيقل دلها قرار داد كه گوش در پرتو آن پس از سنگيني مي‌شنود و چشم دلها بعد از نابينايي مي‌بيند و دلها از پي عناد با حق رام مي‌شود .

ذكر در مرتبه پايين ذكر لساني و درمرحله وسط حضور دائم در محضر حق و مرتبه اعلاي آن نماز است

1-  اولين اثر ذكر رفع كدورت و جلاي دل است يعني ذكر اگر ذكر است دل را به چشم آمدني مي‌كند يعني از گناه و غفلت و معصيت و امور زياده‌اي كه لغو است، ‌پاك مي‌نمايد .

2-   بواسطه ذكر گوش جان انسان باز مي‌شود . گوش در شرايط معمولي سنگين است زيرا دنيا سر و صداهاي ناهنجار دارد اما اگر گوش ما باز باشد سروصداي تسبيحات موجودات را به سوي خداوند مي‌شنود .

3-  انسان بواسطه ذكر چشمش هم بينا مي‌شود بعد از اينكه بواسطه‌ي آلودگي‌ها همه چيز را كدر و نامفهوم مي‌ديد، ذكر بينش را تصحيح مي‌كند و نگاه به زندگي را تغيير مي‌دهد و دغدغه‌ها را مرتفع مي‌نمايد .

ذكر باعث مي‌شود چشم باطن و عميق انسان باز شود و تيزبين گردد، قيامت خود را ببينيد و به دنبال زاد و توشه باشد .

4-  بواسطه ذكر منقاد و مطيع حق خواهيم شد بعد از اينكه با او و اوليائش دشمني داشتيم پس ذكر باعث تحول و تغيير 180 درجه مي‌شود .

اثر ذكر حقيقي موقتي نيست بلكه در طول زندگي جريان دارد و اثرگذار است .

هديه به پيشگاه مطهر اميرالمومنين عليه السلام صلوات